Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
50

İNDİRME
36

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ŞEHIR TARIHI AÇISINDAN ANADOLU SELÇUKLU ŞEHIRLERININ SOSYAL VE FIZIKI YAPISI

2019 - Abdurrahman Okuyan -

Özet:Şehirler, insanların vücuda getirip inşa ettikleri, ibadethanelerden, eğitim, kültür ve sağlık yapılarından, mahallelerden, içinde yaşadıkları konutlardan, çalışma mekânlarından, alış-veriş mekânlarından, bu mekânların ihtiyaç duyduğu ulaşım ve altyapı gibi tesislerden teşekkül eder. Yaşanılan şehir, mahalle, konut veya insanların çevrelerinde vücut bulan her türlü çevresel etmen, insanın bu mekânlarla olan ilişkisini belirlemekte ve inançlarıyla birlikte hayat tarzını şekillendirmektedir. Aynı zamanda kendisinden sonra gelecek olan nesillerinin de hayat tarazlarından inançlarına kadar her türlü sosyal yaşamını etkileyecektir. İslam şehirlerinin belli kıstasları ve özel gereksinimleri ihmal etmeden vücut bulduğu bir hakikattir. Selçuklu kentlerinin bu kurgunun neresinde bulunduğu, batılı anlamda şehir tanımına ve tarifine uyup uymadığı daima tartışıla gelen bir mevzu olmuştur. Bu konuyu bir nebze aydınlatmak, Selçuklu şehir dokusunun hangi özelliklere sahip olduğunu ortaya koymak, bu medeniyetlerin farklı bir cihetten değerlendirilmesine ve bazı problemlerin çözülmesine katkıda bulunacağı bir hakikattir. Selçuklu şehirlerinin sosyal ve fiziki yapısı bu tür bir araştırmanın ilk vemühim basamaklarından birini teşkil etmektedir. 

Anahtar Kelime:İslam Tarihi, Şehir Tarihi, Selçuklular, Selçuklu Şehirleri, Sosyal Kurumlar

Bu Yayına Atıf Yapanlar