Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 70
 İndirme 38
Kufi̇ Çayi Boğazinin Doğal ve Tari̇hî Coğrafyasi
2001
Yazar:  
Özet:

ÖZET Büyük Menderes Nehri'nin önemli kollarından olan Kufi Çayı, başlangıç noktalarını Küçük Sincanlı Havzası'nı çevreleyen yüksek kesimlerden almaktadır. Sandıklı Ovası'ndan geçerek Çivril havzasında bulunan Işıklı Gölü 'ne boşalan Kufi Çayı 'nın uzunluğu 98.1 km. olup, yağış alanı 2015 km.2 dir. Kufi Çayı, Sandıklı - Çivril havzası arasında yer yer boğaz karakterinde olan bir vadiden geçmektedir. Tektonik hareketlerin denetiminde açılmış olan bu vadi, yaklaşık 36 km. uzunluğunda ve azami 1-1.5 km. genişliğindedir. Bu vadinin oldukça dar ve derin olan kısımları Kufi Çayı Boğazı olarak adlandırılmaktadır. Kufi Çayı vadisi Çivril ile Sandıklı arasında ulaşım bakımındanelverişli topografik geçiş sahasını meydana getirmektedir. Vadinin taban genişliği ve eğimi ulaşım bakımından elverişli özelliklere sahiptir. Bu nedenle günümüzde olduğu gibi tarihî devirlerde de ulaşım amacıyla yararlanılmıştır. Hatta burası zaman zaman askerî yol olarak kullanılmıştır. 17 Eylül 1176 yılında Bizans İmparatoru Manuel Komnenos ile Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan arasında yapılan Myriokephalon savaşı kuvvetle muhtemel olarak bu boğazda cereyan etmiştir. Çünkü tarihi kayıtlarda tasvir edilen savaş yerinin coğrafi şartları ile Kufi Çayı Boğazı 'nın coğrafi özellikleri tamamen çakışmaktadır. Dolayısıyla Kufi Çayı Boğazı tarihî bir öneme de sahiptir. ABSTRACT The starting points of the Kufi Brook, which is among the important branches of the Big Meander River, are at the higher parts surrounding the Little Sincanlı Basin. The length of the Kufi Brook, discharging to the Işıklı Lake afiler passing through Sandıklı Plain, is 98.1 km. while theprecipitation area is 2015 km2. The Kufi Brook excavated a valley between Sandıklı and Çivril Basin, which looks in variousplaces like a strait. The valley, excavated under control of the tectonic movements, has a length of 36 km. and a mdth of 1-1.5 km. The, narrow and the deeper parts of the valley has been called as The Kufi Brook Gorge. The Brook Valley forms the most favourable topographic passing zone for transportation between Çivril and Sandıklı. The width of the valley base and Us gradient has suitable properties for transportation. For this reason, as in today, it is being used for transportation in the historical eras. Also it served as a military way from time to time. It is strongly possible that an important war of the Middle Ages named as Myriokephalon by a contemporary Byzantine chronicle (Nicetas Khoniates), occured probably between the Seljuk Sultan Kılıçarslan and the EmperorManuel Komnenos in 1176 on 17th of September in this gorge. Because the geographical conditions of the war place described in the historical documents and those of Kufi Brook Gorge coincides completely. Consequently The Kufi Brook Gorge has an historical importance.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler