Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 14
Görüntüleme 176
İndirme 56
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Oyun ve Fi̇zi̇ki̇ Etki̇nli̇kler Dersi̇ni̇n Bi̇ri̇nci̇ Sinif Öğretmenleri̇ni̇n Görüşleri̇ne Göre Değerlendi̇ri̇lmesi̇ (Elaziğ İli̇ Örneği̇)
Yazar:  
Yıl:  
2014
Özet:

Bu çalışmanın amacı, birinci sınıflarda görev yapan öğretmenlerin oyun ve fiziki etkinlikler dersi ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmaya Elazığ/ Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde görev yapan toplam 44 birinci sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veriler açık-uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılarak toplanmıştır. Anket formundaki sorular, oyun ve fiziki etkinlikler dersi ile ilgili olarak “oyun ve fiziki etkinlikler dersinin kazanımları”, “bu derse ait hazırlanan ders kitapları ile ilgili görüşler”, “oyun ve fiziki etkinlikler dersinde uygulanan etkinlikler”, “bu derste kullanılan ölçme-değerlendirme araçları”, “oyun ve fiziki etkinlikler dersinde karşılaşılan sorunlar” ve “sorunlara yönelik çözüm önerileri” kategorileri etrafında oluşturulmuştur. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler; oyun ve fiziki etkinlikler dersinin kazanımlarının öğrencilerin gelişimlerine uygun olmadığını, bu dersin ders kitabının öğrencilerin seviyesine uygun olmadığını, bu derste daha çok etkinlik olarak dengeleme hareketlerini yaptırdıklarını ve ölçmedeğerlendirmede gözlem formu kullandıklarını, araç-gereç eksikliğinden dolayı sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayalı olarak; oyun ve fiziki etkinlikler dersine yönelik hazırlanan ders kitabının öğrenci seviyelerine uygun hazırlanmasının yararlı olacağı, okullarda oyun ve fiziki etkinlikler dersinde kullanılabilecek araç-gereçlerin temin edilmesi, öğretmenlere oyun ve fiziki etkinlikler dersi öğretim programına yönelik hizmet içi eğitim verilmesi gibi öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Oyun ve fiziki etkinlikler dersi, oyun, öğretmgörüşleri

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler