Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
35

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ACIL SERVISTE RENAL KOLIK ÖNTANISI ALAN HASTALARIN DEMOGRAFIK VE KLINIK ÖZELLIKLERI

2014 - Filiz KAYA, Filiz Baloğlu Kaya, Arif Alper Çevik, Arif CEVİK, Nurdan ACAR, Seyhmus KAYA, A. Tuğrul Zeytin, Tugrul ZEYTIN - https://doi.org/10.20515/otd.81142

Özet:Amaç: Renal kolik (RK) acil servislerde (AS) tanı ve tedavisi yapılansık,ağrılı ürolojik acil durumdur. Bu çalışmada bir üniversite hastanesi AS’sinde RK ön tanısı alan hastaların demografik ve klinik özellikleri araştırıldı. Gereç-Yöntem: 11 aylık sürede AS’ye kolik tipte yan ağrısı ile başvuran, 18-65 yaş arası, idrar yaparken yanma veya idrar renginde değişiklik tarifleyen, son 12 saat içinde ağrı veya bulantı giderici ilaç kullanmamış olan, klinik olarak RK ön tanısı alan, çalışmada yer almayı kabul eden hastalar alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, özgeçmiş/ soygeçmiş özellikleri,sıvı tüketimi, AS’ye başvuru anındaki ağrı, bulantı, kusma durumu ve başvuru zamanları kaydedildi. AS ve 1ay sonraki Üroloji poliklinik değerlendirmesinde aldıkları tanılara bakıldı. Bulgular: 240 hastanın yaş ortalaması 36,76±12,51 idi. Hastaların %53.3’ü erkekti. Gün içindeçok saat 13:01-14:00 arasında,sık mayıs ayında başvuru oldu. Hastaların %33,1’inin özgeçmişinde, %21,9’unun ailesinde taş hikayesi vardı. Hastaların %52,5’inde günlük sıvı tüketimi 1-2,5 litreydi. VAS’a göre bulantı düzeyi ortalaması 20.26±28.69 mm, ağrı düzeyi ortalaması 68.90±25.55 mm bulundu. Hastaların %91,3’ünde kusma yoktu. AS’de 221 (%91,3) hasta, Üroloji polikliniğinde 41 hasta (polikliniğe başvuran hastaların %69,4’ü) ürolitiyazis tanısı aldı. Sonuç: AS’ye başvuran RK hastalarının özelliklerinin belirlenmesi erken tanı ve tedavinin önemli olduğu bu tip hastalarda yararlı olacaktır.

Anahtar Kelime:renal kolik, acil, demografik özellikler

Bu Yayına Atıf Yapanlar