Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 1
Görüntüleme 648
İndirme 88
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Akut Böbrek Yetmezliği
Yazar:  
Yıl:  
2010
Özet:

Akut böbrek yetersizliði (ABY), böbrek fonksiyonlarýnýn kýsa bir süre (saatler ve günler) içinde ani bozulmasý sonucu glomerüler filtrasyon hýzýnda azalma, üre ve kreatininin kanda birikimi, sývý elektrolit bozukluðu, idrar miktarýnda azalma ile karakterizedir. Bazý olgularda idrar miktarýnda azalma olmadan ABY geliºebilir (nonoligürik ABY). Normal böbrek fonksiyonu için saðlam nefronun perfüzyonu, yeterli glomerüler ultrafiltrasyon, yeterli tubulüs fonksiyonu ve idrar yollarýnýn açýk olmasý gereklidir. Bu aºamalardan birinde aksama olduðunda ABY ortaya çýkabilir. Sonuç olarak oligüri ve kýsa sürede ortaya çýkan azotemi ABY'nin özellikleridir

Anahtar Kelimeler:

Akut Böbrek Yetersizliði, Oligüri, Anüri

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler