Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
66

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
TESTIS TORSIYONU: OLGU SUNUMU

2012 - Memik Ö -

Özet:Testis torsiyonu genitoüriner aciller arasında üst sıralarda yer alan bir patolojidir. Gecikmiş vakalarda orşiektomi gerekebilir.Altı yaşındaki olgumuzda kliniğimize başvurusundan iki gün önce hafif karın ağrısı, skrotal ağrı ve hacim artışı başlamış. Ağrının şiddetlenmesi ve şişlikte artma nedenli acile başvuran hastanın yapılan muayenesinde karında hassasiyet, sol skrotumunda şişlik ve hiperemi, sol testisi palpasyonla ağrılı ve ödemli tespit edildi. Hastanın skrotal renkli Doppler USG’de ise sol testiste renk dolumu ve akım izlenmedi. Hasta sol torsiyone testis ön tanısıyla acil operasyona alındı. Operasyon sırasında siyah renkte nekrotize testis parankimine yapılan insizyonla testisin kanlanmadığına karar verilmesi ve 48 saati aşan süre üzerine hastaya sol orşiektomi yapıldı. Çocuk yaş grubu da dahil akut batın incelemesinde testis torsiyonu akılda bulundurulmalıdır

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
Jerusalem Sports Medicine Institute, Lerner Sports Center, Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus, Jerusalem, Israel Y. KAPLAN 6856 1420 Öz Öz (English) Tam Metin (English) PDF (English) Benzer Makaleler Yazar ile İletişim Editör ile İletişim Araştırma Makalesi
Mehmet Kenan EROL, Başak PEHLİVAN, Firdevs KAYA
Nuriye Özengin, Necmiye Ün Yıldırım, Yeşim Bakar, Bülent Duran
Halil FEDAİ, AsumaN BİÇER, Zülkif TANRIVERDİ, Özcan KOCATÜRK