Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
2

GÖRÜNTÜLEME
28

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMAYA İLİŞKİN KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

2008 - Rabia Hacıhasanoğlu, Papatya Karakurt, Serpil Yılmaz, Arzu Yıldırım -

Özet:Bu araştırma Atatürk Üniversitesi Erzincan Sağlık Yüksekokulu birinci sınıf öğrencilerinin, klinik uygulama öncesi, ortası ve sonundaki durumluk-sürekli kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı, kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2004–2005 eğitim-öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Sağlık Yüksek Okulu birinci sınıfta okuyan ve Hemşirelik Esasları dersini ilk kez alan 54 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 21.02.2005/26.05.2005 tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler, öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini içeren ve klinik uygulama süresince yaşadıkları duygu durumlarını ifade eden sorulardan oluşan anket formu ve kaygı düzeylerini ölçen DurumlukSürekli Kaygı Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Öğrencilerin klinik uygulama öncesi, ortası ve sonrası durumluk kaygı düzeyleri sırasıyla 44.38, 38.09, 35.62, sürekli kaygı düzeyleri 43.81, 42.87, 43.29 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin durumluk kaygı düzeyleri klinik uygulamanın ilerlemesiyle azalırken; sürekli kaygı düzeylerinde önemli bir değişme belirlenmemiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin klinik uygulama öncesiortası ve öncesi-sonrası durumluk kaygı düzeyleri arasında p < 0.001 düzeyinde anlamlı fark saptanmıştır. Klinik uygulama boyunca sürekli kaygı düzeyleri arasında ise (p > 0.05) anlamlı fark belirlenmemiştir.

Anahtar Kelime:Kaygı, öğrenci, klinik uygulama

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.