Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
5

GÖRÜNTÜLEME
41

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
BEDEN EĞITIMI VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA KATILAN ADAYLARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA STILLERININ İNCELENMESI

2011 - Hakan Salim ÇAĞLAYAN, Mehmet Çağrı ÇETİN, Yunus YILDIRIM, Özer YILDIZ -

Özet:Bu araştırma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına katılan adayların stresle başa çıkma stillerinin bazı demografik özelliklerine göre değişip değişmediğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavına katılan 1474 aday arasından tesadüfî örneklem yöntemi ile seçilen 77 bayan, 152 erkek olmak üzere toplam 229 aday katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; öğrencilerin, stresle başa çıkma stillerini belirlemek amacıyla Türküm (2002) tarafından geliştirilen "Stresle Başa Çıkma Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde, t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) kullanılmış, anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda; Adayların cinsiyet ve yaş değişkenleri ile stresle başa çıkma stilleri alt boyutlarına ve toplamına ait puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, yaptıkları spor türü değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız Kampüs Dışı Erişim için buraya tıklayarak kurumsal E-Mail adresinizi girebilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresinize gelen kod ile Sobiad'a kurum dışından giriş yapabilirsiniz.