Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
3

İNDİRME
3

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
TÜRKÇE VE İNGILIZCE ÖĞRETIM KITAPLARINA KARŞILAŞTIRMALI BIR BAKIŞ: KONUŞMA BECERISI ÖRNEĞI

2020 - Muhammed Eyyüp SALLABAŞ,Oğuz Serkan YILMAZ - https://doi.org/10.29228/cukar.43243

Özet:Dünyadaki gelişmeler ile birlikte insanlar yaşadıkları çağın gereklerine uymak, çağın gerisinde kalmamak adına en az bir yabancı dil öğrenmeye çalışmaktadır. İnsanların yabancı dil öğrenme istekleri yabancı bir dili en iyi, hızlı ve etkili biçimde öğretebilmek için pek çok öğretim yöntem, teknik ve stratejisinin ortaya çıkmasını; dil öğretimi hususunda gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların artmasını sağlamıştır. Yabancı dil öğretiminde büyük bir yeri olan konuşma becerisi iletişime geçmenin ilk adımı olduğundan öğretimi önemli bir hâl almaktadır. Dilin temel bir iletişim aracı olduğu düşünülürse konuşma becerisinin dilin başlıca unsurlarından biri olduğu anlaşılacaktır. Türk dilinin öğretiminde konuşma becerisinin kullanıldığı ders materyallerinden birisi de ders kitaplarıdır. Yabancı dil öğretiminde kabul görmüş dillerden biri olan İngilizce dilinin ders kitapları, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitapları ile karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklar tespit edilebilecektir. Çalışmaya konu edilmek üzere Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan “Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti-B1” ile İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan “New Language Leader-Intermediate” kitapları seçilmiştir. Bu kitaplar konuşma becerisi bakımından değerlendirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla elde edilen veriler ışığında analiz yapılmıştır. Türkçe öğretim kitabındaki etkinlik sayısının yetersiz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca İngilizce öğretim kitabında yer verilen ‘sesletim’ alanına Türkçe öğretim kitabında yer verilmemiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda çeşitli öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelime:Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türkçenin yabancılara öğretiminde konuşma becerisi, konuşma becerisi

Bu Yayına Atıf Yapanlar