Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 1
GÖRÜNTÜLEME 10
İNDİRME 3
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Kamu Çalişanlarinda Fi̇nansal Okuryazarlik
Yazar:  
Yıl:  
2018
Özet:

Bu çalışma Tokat ilindeki kamu çalışanlarının finansal okuryazarlık düzeylerini ve finansal okuryazarlık düzeyleri ile istatistiksel olarak anlamlı ilişkiye sahip olduğu düşünülen sosyo-demografik faktörleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Belirtilen amaç doğrultusunda Tokat merkez ilçede 470 kamu çalışanıyla Nisan-Haziran 2016 döneminde yüz yüze görüşme yöntemiyle anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler, frekans ve ki-kare analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, kamu çalışanlarının finansal okuryazarlık düzeylerinin düşük olduğunu ve finansal okuryazarlık düzeyleri ile eğitim, meslek ve kredi kartı kullanımı gibi faktörler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara göre, finansal okuryazarlık düzeyini geliştirmek amacıyla uygulanacak politikalarda bireylerin sosyo-demografik özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini söylemek mümkündür

Anahtar Kelimeler:

Finansal Davranış, Finansal Okuryazarlık, Kamu Çalışanları

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler