Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
44

İNDİRME
5

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
EXPERIMENTAL AND MODELING INVESTIGATION OF MASS TRANSFER DURING INFRARED DRYING OF KUMQUAT SLICES

2019 - İlknur KÜÇÜK,İbrahim DOYMAZ -

Özet:Bu çalışmada, kızılötesi kurutma sırasında kumkuat dilimlerinin kütle transferi araştırılmıştır. Kurutma parametresi olarak kızılötesi radyasyon gücünün (50-88 W) kumkuat dilimlerinin kurutma karakteristiği üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Kızılötesi gücün, kumkuat dilimlerinin kurumasını ve renk özelliklerini etkilediği ve kuruma süresinin artan kızılötesi güç ile azaldığı belirlenmiştir. Doğrusal olmayan regresyon analizi kullanılarak beş farklı matematiksel model nem oranları için değerlendirilmiştir. Regresyon analiz sonuçları Midilli & Kucuk modelinindüşük c2 ve RMSE değerleri veyüksek R2 değerleri ile kurutma davranışını tanımlayaniyi model olduğunu göstermiştir. Her bir kızılötesi güçteki efektif nem difüzyonu, Fick’in ikinci difüzyon yasası ile belirlenmiştir, güçteki artış efektif nem difüzyonunda 8.31×10−9 ve 1.89 10−8 m2/s arasında artışa yol açmıştır. Efektif nem difüzyonun kızılötesi güçe bağımlılığı modifiye bir Arrhenius tipi denklem ile ifade edilmiştir. Aktivasyon enerjisi modifiye Arrhenius tipi denklem ile 1.92 kW/kg olarak hesaplanmıştır. Kızılötesi güçteki artma ile ΔE'de pozitif bir etki gözlemlenmiş ve kızılötesi radyasyon gücündeki yükselme ile bu etki azalmıştır. Bununla birlikte kızılötesi radyasyon gücündeki yükselmenin chroma değerlerini artırdığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelime:Aktivasyon enerjisi, Efektif nem difüzyonu, Kumkuat, Kızılötesi kurutma

Bu Yayına Atıf Yapanlar