Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
60

İNDİRME
31

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
BESI SIĞIRCILIĞINDA TARIM KREDI KOOPERATIFLERININ ROLÜ:SINOP İLI ERFELEK İLÇESI ARAŞTIRMASI

2019 - Kemal Öz,Nuray Kızılaslan -

Özet:Bu çalışmada Sinop İli Erfelek İlçesinde Tarım Kredi Kooperatifinin ortaklara olan katkısı incelenmiştir. Araştırmada, ilçede yaşayan 250 işletme ile anket yapılarak verilere ulaşılmıştır. Verilerin analizinde Khi-kare testi uygulanmıştır. Çalışmada işletme sahiplerinin yaş, eğitim ve gelir durumu tespit edilerek sosyal ve ekonomik yapıları değerlendirilmeye çalışılmıştır. İşletme sahiplerinin kaba yem olarak kullandıkları ürünler, kaba yemi ne kadar alandan sağladıkları, sığırlarının pazarlanması konusunda yaşadıkları sorunlar belirlenmiş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. İşletme sahiplerinin Tarım Kredi Kooperatifi’ne ortak olma veya olmama durumları araştırılmış, nedenleri belirlenmiştir. Ortakların kooperatiften ekonomik ve sosyal yönde ne gibi faydalar sağladığı araştırılarak kooperatifin rolü ortaya konulmuştur. Araştırmaya katılan işletmelerin %84’ü Tarım Kredi Kooperatifine ortak, %16’sı ise ortak değildir. Bölgenin ana geçim kaynağı sığır besiciliği olup, bunun yanında ormancılık ve diğer tarımsal faaliyetler de geçim kaynaklarındandır. İşletmecilerin kooperatife ortaklıkları konusunda çeşitli faktörler etkilidir. Bu faktörlerden yeterli tarımsal alet-ekipman, kooperatifte uygulanan faiz oranlarından memnuniyet, hayvancılığın geliştirilmesi için kooperatiften yararlanma, işletmelerin hayvan kapasiteleri ve besi sığırlarının ortalama besiye alma süre durumları önemli bulunmuştur. Sinop İli Erfelek İlçesi’nde besicilik yapan işletmeler ekonomik yönden zayıf olduklarından dolayı kooperatife yönelim artmaktadır. Bu artış, kooperatifin faaliyetlerini arttırarak ortaklarına ve bölgede çiftçilik yapan işletmelere fayda sağlamaktadır. Canlı hayvan varlığının geçmiş dönemlere bakılarak bir hayli azaldığı gözlemlenmektedir. Kooperatif hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği açısından ortaklarına katkılar sağlamaktadır. Bu azalışın önüne geçmek için kaliteli ırklar seçilerek üreticilere uygun koşullarda dağıtılmalıdır. Böylelikle bölge ve Türkiye ekonomisine katkı sağlanmış olunur. 

Anahtar Kelime:Besi Sığırcılığı, Sinop, Erfelek

Bu Yayına Atıf Yapanlar