Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
50

İNDİRME
33

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
DERINER BARAJ YERINDEKI GRANODIYORITLERIN KAYA KÜTLELERININ MÜHENDISLIK ÖZELLIKLERININ SISMIK KIRILMA YÖNTEMIYLE BELIRLENMESI (ARTVIN)

2018 - Hamit Çakıcı -

Özet:Application of geophysical methods besides geological studies in determining the resistance properties of rock mass including discontinuous provides much more accurate and reliable results. In this study, seismic refraction measurements were done in order to obtain the elastic parameters and quality of rocks at 20 different stations with determined profiles at the Deriner (Artvin) Dam site on both the right and left side. The density , the Poisson’s ratio  the shear modulus , the bulk modulus   and the modulus of elasticity  were calculated by using the propagation velocities of elastic waves in the granodiorite which is dominant rock in the area. The free compressive strength of the rock mass at the dam site has been calculated using the shear wave velocity , and the rippability of the rock mass was classified by using the longitudinal wave velocities  obtained in the profiles where seismic measurements were done. The rock quality designation  features of granodiorite outcroped at the Deriner dam site was calculated by utilizing the crack number technique directly on the surface on granodiorite in seismic measurement profile at  different stations. The maps of the velocity distributions of the study area obtained in these measurements are given. The relationship between the percentage distribution of the  values ​​of the granodiorite rock mass at the dam site and the  values ​​obtained from the seismic refraction method are investigated. In the study, firstly, the scatter diagrams of these properties were ploted and linear relationships were found between the specified properties.

Anahtar Kelime:Deriner dam, Elasticity modulus (E_SKY ), Shear modulus (G), Seismic velocity, RQD, t-test

Bu Yayına Atıf Yapanlar