Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
20

İNDİRME
11

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
AYDIN İL MERKEZINDE FAALIYET GÖSTEREN AKTARLARIN KIŞISEL VE MESLEKI ÖZELLIKLERININ BELIRLENMESI

2019 - Tülay ÇELİK,Muhyettin ŞENTÜRK,Özlem Sultan ASLANTÜRK -

Özet:Günümüzde tıbbi bitkiler, modern tıbbi yöntemlerin maliyeti ve yan etkileri gibi sınırlamalar nedeniyle her toplumda çeşitli hastalıkların tedavisi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Şifalı bitkilere olan yoğun talep ve yaygın kullanımları sonucunda, aktarlık yeniden önem kazanmıştır. Bu çalışmada Aydın ilinde faaliyet gösteren 15 aktarın yaşı, cinsiyeti ve sosyo-demografik özellikleri ve mesleğe karşı ilgileri, eğitimleri, bitkileri nereden temin ettikleri gibi mesleki  bilgiler de sorgulanmıştır. 15 aktarın 11'inin erkek, 4'ü kadın olup, yaş ortalaması 38,86’dır ve ortalama 16,26 yıldan fazla bu iş ile ilgilendikleri tespit edildi. Katılımcıların eğitim düzeyleri ilkokuldan liseye değişmekle birlikte, hiçbiri bir üniversitede okumamış veya kendi alanları ile ilgili bir kursa gitmemiştir. sadece 8'i işleriyle ilgili geçerli bir sertifikaya sahip iken; diğerleri mesleği veya ustalarından veya ailelerinden öğrendiklerini ifade etmiştir. Ayrıca, aktarların çoğunun geçimini sadece bu işten sağladığı ve aktar olmadan önce diğer işlerde çalıştıkları belirlenmiştir. Ankete verilen cevaplardan, bitkisel ürünlerin genellikle yerel toptancılardan elde edildiği, aktarlardan hiçbirinin bitkileri kendilerinin toplamadığı ve yarısının para karşılığı bitki toplattığı anlaşılmaktadır. Aktarlardan sadece bir kişi, TABDER (Tüm Aktarlar ve Baharat Üreticileri Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Birliği) üyesi olduğunu belirtmiştir.

Anahtar Kelime:Aydın, Aktar, Tıbbi bitki, Sosyodemografik özellikler

Bu Yayına Atıf Yapanlar