Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 140
 İndirme 42
Lozan Konferansı Sırasında İngiltere Avam Kamarası'nda Dış Politika Hakkında Yapılan Oturum Üzerine Bir Değerlendirme
2020
Dergi:  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Yazar:  
Özet:

Когда Великобритания вступила в Первую мировую войну, правительство Асквита было у власти. Однако первые два года войны для Великобритании не совсем так , как ожидалось. Неожиданные поражения от Османской империи поставили британское правительство в беду. Особенно подлость в Галлиполи и Куте делегата правительства Асквита. Новое правительство было основано антитурецким правителем Ллойд Джорджем. После того, как Первая мировая война закончилась победой государств Антанты, Великобритания предприняла действия, чтобы разделить Османскую империю. После Мудросского перемирия в Анатолии начались вторжения , и было организовано сопротивление им. Раздел Османской империи был завершен с помощью Севрского Мирного договора. Однако правительство Анкары во главе с Мустафой Кемаль-пашой не приняло Севрский договор. Правительство Ллойд Джорджа ушло после того, как Национальная Борьба закончилась победой. В Палате общин состоялось заседание с недавно сформированным правительством для оценки внешней политики. В этой статье будут оцениваться взгляды британских политиков на британскую внешнюю политику от послевоенной войны до конца национальной борьбы. Кроме того, когда начнется Лозаннская конференция, будут проанализированы доминирующие идеи внешней политики в парламенте Великобритании.

Anahtar Kelimeler:

An Assessment of the Session on Foreign Policy at the British Chamber of Deputies during the Lozan Conference
2020
Yazar:  
Özet:

When Great Britain entered the First World War, the Asquith Government was in power. However, the first two years of the war did not pass for Great Britain at all, as she hoped. Unexpected defeats against the Ottoman Empire put the British Government in trouble. Especially Thrashings (defeats) in Gallipoli and Kut brought about the end of the Asquith Government. The new government was founded by anti-Turkish Lloyd George. After the First World War ended with the victory of the Entente States, Great Britain took action to share the Ottoman Empire. After the Armistice of Mudros, occupations began in Anatolia and resistance movements against these occupations were organized. The sharing of the Ottoman Empire was completed with theTreaty of Sevres. However, the Ankara Government led by Mustafa Kemal Pasha did not accept the Treaty of Sevres. Lloyd George Government withdrew (fell) after the National Struggle ended with victory. A session was held in the House of Commons with the newly formed government to evaluate foreign policy. In this article, the views of British politicians on British foreign policy from the post World War I to the end of the National Struggle will be evaluated. Also, the dominant foreign policy ideas in Parliament of Great Britain when the Lausanne Conference began will be analyzed.

Anahtar Kelimeler:

An Evaluation Of Foreign Policy Session In The House Of Commons Of Great Britain During The Lausanne Conference
2020
Yazar:  
Özet:

When Great Britain entered to the First World War, the Asquith Government was in power. However, the first two years of the war did not pass for Great Britain at all, as she hoped. Unexpected defeats against the Ottoman Empire put the British Government in trouble. Especially Thrashings (defeats) in Gallipoli and Kut brought about end of the Asquith Government. New government was founded by anti-Turkish Lloyd George. Upon the First World War ended with the victory of the Entente States, Great Britain took action to share the Ottoman Empire. After the Armistice of Mudros, occupations began in Anatolia and resistance movements against these occupations were organized. The sharing of the Ottoman Empire was completed with theTreaty of Sevres. However, the Ankara Government led by Mustafa Kemal Pasha did not accept the Treaty of Sevres. Lloyd George Government withdrew (fell) after the National Struggle ended with victory. A session was held in the House of Commons with the newly formed government to evaluate foreign policy. In this article, the views of British politicians on British foreign policy from the post World War I to the end of the National Struggle will be evaluated. Also, , the dominant foreign policy ideas in Parliament of Great Britain when the Lausanne Conference began will be analyzed.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 908
Atıf : 1.226
2023 Impact/Etki : 0.083
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi