Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 46
 İndirme 10
VATANSEVERLİK TUTUM ÖLÇEĞİ
2022
Dergi:  
Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada amaç, vatanseverlik değerini, tamamlayıcı değerlerle birlikte ölçen bir vatanseverlik tutum ölçeği geliştirmektir. Bu amaçla; öncelikle vatanseverlik, çalışkan olma, dayanışma, kural ve kanunlara uyma, tarihsel ve doğal mirasa duyarlı olma, toplumu önemseme ve sorumluluk olmak üzere 7 boyutta, 100 maddelik likert tipi denemelik bir ölçek oluşturulmuştur. Ölçeğin denemelik formu 7. ve 8. Sınıf düzeyinde öğrenim gören 261 öğrenciye uygulanmıştır.  Yapılan analizler sonucu istatistiksel açıdan sorunlu olan 67 madde ölçekten atılmış ve ölçek 33 maddeye indirilmiştir. Faktör analizi sonrası Dört faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda cronbach alfa değerleri tespit edilmiştir.  Topluma, kanunlara, tarihi ve doğal çevreye duyarlılık boyutu için cronbach alfa değeri ,910, dayanışma ve sorumluluk boyutu için cronbach alfa değeri ,795, vatanseverlik tutumu boyutu için cronbach alfa değeri ,850, çalışkanlık ve yardımseverlik boyutu için cronbach alfa değeri ,583 toplam puanın Cronbach Alfa değeri ,902 olduğu görülmektedir. Dört faktörlü bir yapıdan oluşan vatanseverlik tutum ölçeğinin bu haliyle vatanseverlik tutumunun ölçülmesinde kullanılabileceği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The VATICAN TUTUM measurement
2022
Yazar:  
Özet:

In this study, the goal is to develop a patriotic attitude scale that measures the value of patriotism, along with complementary values. For this purpose, a experimental scale of 100 substances, including nationalism, working, solidarity, compliance with the rules and laws, historical and natural heritage sensitivity, respect for society and responsibility, has been created. Test forms 7 and 8. There are 261 students who have been taught at the class level.  The results of the analysis were 67 matters that were statistically problematic and scale reduced to 33 matters. After the analysis of the factor, a four-factor structure appeared. The reliability analysis found the chronbach alpha values. The cronbach alpha value for the size of sensitivity to society, law, history and natural environment, 910, the cronbach alpha value for the size of tolerance and responsibility, 795 the cronbach alpha value for the size of patriotic attitude, 850 the cronbach alpha value for the size of work and utility, 583 the total score is the Cronbach alpha value, 902. It is found that the patriotic attitude scale, which consists of a four-factor structure, can be used to measure the patriotic attitude in this way.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 2.522
Atıf : 1.884
2023 Impact/Etki : 0.028
Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi