Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 9
 Görüntüleme 28
 İndirme 5
Hayat Bilgisi Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Öğrencilerin Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi
2014
Dergi:  
Current Perspectives in Social Sciences
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada beyin temelli öğrenme yaklaşımının 3. sınıf öğrencilerinin Hayat Bilgisi dersindeki başarı ve bilgilerinin kalıcılığı üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada, eşitlenmemiş kontrol gruplu araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini deney gruplarında 67, kontrol gruplarında 61 öğrenci olmak üzere toplamda 128 ilköğretim 3. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın uygulaması Hayat Bilgisi dersindeki “Dün, Bugün, Yarın” temasındaki fen kazanımları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Deney grubundaki öğrencilere beyin temelli öğrenme yaklaşımıyla, kontrol gruplarındaki öğrencilere ise geleneksel öğretim yöntemleri ile öğretim yapılmıştır. Araştırmacı tarafından yapılan öğretim 72 ders saati süresi içerisinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama amacıyla deneysel işlem öncesinde, sonrasında ve dört ay sonrasında öğrencilere başarı testi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayarda SPSS programı ile analiz edilmiştir. İstatistiksel veri analizinde ilişkisiz örneklem t-testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda son test başarı puanlarında, deney ve kontrol grupları arasında deney grubu lehine anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur. Ayrıca kalıcılık testi puanları arasında da deney grubu lehine anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

The Effect of Brain-Based Learning on Student Success and Sustainability
2014
Yazar:  
Özet:

This study has studied the impact of brain-based learning approach on the success and durability of knowledge in the Life Knowledge course of 3rd grade students. In the study, an unharmonised control group research model was used. The sample of the study consisted of a total of 128 primary school 3rd-class students, including 67 students in experimental groups, 61 students in control groups. The application of the research was carried out in the framework of the scientific achievements on the theme "Yesterday, Today, Tomorrow" in the Life Knowledge course. Students in the experiment group were taught with a brain-based learning approach, while students in the control groups were taught with traditional teaching methods. The study was carried out within 72 hours. Students were subjected to the success test before, after and four months after the experimental process for the purpose of data collection. The data obtained from the research was analyzed on the computer with the SPSS program. In statistical data analysis, an unrelated sampling t-test was used. The results of the analyses found a significant difference in the results of the last test, in the benefit of the experiment group between the experiment and the control groups. Also, there was a significant difference between the durability test scores in favour of the experiment group.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Current Perspectives in Social Sciences

Alan :   Filoloji; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.402
Atıf : 9.385
2023 Impact/Etki : 0.228
Current Perspectives in Social Sciences