Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 40
 İndirme 2
CRIMINAL PROCEDURE LAW OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION: PROBLEMATIC ECONOMIC AND LEGAL ISSUES, WAYS OF REFORMING
2022
Dergi:  
Baltic Journal of Economic Studies
Yazar:  
Özet:

The subject of the study is the coverage of problematic issues and ways of reforming the criminal procedure legislation of Ukraine in the context of European integration. Methodology. The methodological basis of the study is a dialectical method of scientific knowledge, through the application of this method the legal, functional, organizational and procedural aspects of methodological approaches to the understanding of problematic issues are considered and the ways of reforming the criminal procedure legislation of Ukraine in the context of European integration are considered. The results of the article analyze the current criminal procedure legislation of Ukraine and the legislation of the countries of the European Union. When analyzing the French criminal procedure, two main features can be identified, which distinguish it from the Anglo-Saxon legal system and are criticized by experts from Great Britain and the United States. In France judges are vested with considerable powers. The first feature of French criminal procedure is the institution of preliminary interrogation of the accused by the presiding judge. The judge verifies the sufficiency of the evidence for a conviction. Conclusion. So, based on the above, it is possible to conclude that the Criminal Procedure Code of Ukraine was created in the spirit of democratic values, but some of its norms need to be reformed in order to improve the mechanism of protection of the rights, freedoms and legitimate interests of an individual. The practical experience of France, the Federal Republic of Germany and Great Britain is relevant. The shortcomings of the Criminal Procedure Code of Ukraine are highlighted. The prospects for their reform are outlined and amendments to the current legislation in the context of European integration are proposed. Prospects for further research: a) the study of the experience of individual foreign countries in the context of the improvement of criminal procedural norms; b) analysis of the possibility of harmonization of criminal procedural legislation of Ukraine with the norms of the European Union; c) development of an effective mechanism of relations between the subjects of criminal proceedings. The issue of the relevance and admissibility of evidence is also important. Articles 87-89 of the CPC of Ukraine establish the grounds and procedure for declaring evidence inadmissible. However, judicial practice shows a large number of criminal proceedings against public persons, which the court had to terminate due to the lack of evidence, due to the inadmissibility or improper nature of the evidence. The authors believe that the legislative regulation of the process of collecting evidence in the UK is a positive experience for Ukraine.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Baltic Journal of Economic Studies

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.127
Atıf : 180
2023 Impact/Etki : 0.012
Baltic Journal of Economic Studies