Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 10
 Görüntüleme 50
 İndirme 13
2007 VE 2017 TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
2018
Dergi:  
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada, 2007 yılından itibaren uygulanmaya başlayan tarih dersi öğretim programı ile 2017 yılı tarih dersi öğretim programını vizyon, program yaklaşımı, hedefler, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme boyutları açısından karşılaştırmak amaçlanmıştır. Durum çalışması niteliğinde olan bu araştırmada nitel yaklaşım izlenmiştir. Araştırmanın veri toplama aşamasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2007 ve 2017 tarih programları doküman analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler betimsel analizle olarak yorumlanmıştır. Araştırmada 2007 tarih dersi öğretim programı ve 2017 programında doğrudan vizyon ifadesine rastlanılmamış, genel amaçlar ve giriş kısımlarında vizyon yerine kullanılan ifadeler bulunmuştur. 2017 programında kronolojik ve tematik anlayışın bir arada kullanıldığı ve öğrencilerin aktif katılımının önemsendiği; kazanım sayılarının %40 oranında azaldığı; değer ifadelerinedoğrudan yer verildiği; ünite sayılarının arttığı; konuların Osmanlı tarihi ağırlıklı olduğu; tarihsel düşünme becerilerine yenilerinin eklendiği; ilk kez yeterliliklerin yer aldığı; etkinlik örneklerinin bulunmadığı; beceri, değerler ve yeterliliklerin kazanımlarla ilişkilendirilmediği; değerlendirmenin ön, süreç ve son değerlendirme şeklinde üçlü bir yapıda olduğu ancak somutlaştırılamadığı vb. tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

null
2018
Yazar:  
0
2018
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.178
Atıf : 16.941
2023 Impact/Etki : 0.37
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi