User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 28
 Downloands 3
Şuşa-270: Tarixi Yubiley
2022
Journal:  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Author:  
Abstract:

Azərbaycan qədim şəhər ənənəsinə malikdir. Tarix boyunca burada ölkə və dünya tarixində mühüm rol oynayan şəhərlər yaranmışdır. Bu şəhərlər sırasında Şuşa şəhəri özünəməxsus yer tutur. Şuşa şəhəri Qarabağ xanlığının paytaxtı kimi meydana gəlsə də, qısa bir dövr ərzində Azərbaycanın əsas şəhərlərindən biri olmuşdur. Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsində Ermənistan üzərində qələbəsi nəticəsində Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi, şəhərin salınmasının 270 illiyi və ölkədə 2022-ci ilin “Şuşa ili” elan edilməsi Şuşa tarixinin öyrənilməsini daha da aktuallaşdırmışdır. Bu baxımdan, Şuşa tarixi tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Qarşıya qoyulan problemin həlli məqsədi ilə tarixi-müqayisə, genetik və digər metodlardan istifadə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Şuşa şəhəri tarixi Azərbaycan ərazisində, məhz Azərbaycan şəhərsalma təcrübəsi əsasında salınmışdır. Şuşanın bütün tarixi Azərbaycan tarixinin tərkib hissəsi olmuşdur.İkinci Qarabağ müharibəsində qələbə nəticəsində Şuşanın Ermənistan işğalından azad edilməsi, Şuşanın yenidən Azərbaycan şəhərləri ailəsinə qovuşması onun tarixində yeni bir mərhələ açmışdır.

Keywords:

2022
Author:  
Shusha -270: Historical Anniversary
2022
Author:  
Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Field :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 908
Cite : 1.226
2023 Impact : 0.083
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi