User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 69
 Downloands 20
ŞANLIURFA İLİ YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2018
2018
Journal:  
KARADENİZ - BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ
Author:  
Abstract:

Şanlıurfa Merkez ilçesi sınırları içerisinde 2013 yılından bu yana Neolitik dönem ve öncesi ile ilgili yüzey araştırması yapılmaktadır. Yüzey araştırmalarına 2018 yılında da devam edilmiş, Neolitik dönem ve diğer dönemlere ait yerler ve tuzak alanları tespit edilmiştir. 2018 yılı araştırmalarımız, genel olarak Şanlıurfa'nın güneydoğusunda, yaklaşık 50 km ile 100 km mesafelerde bulunan Tektek Dağları bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Bu bölge, kayalık bir bölge olup daha çok yüksek platoların yer aldığı bir bölgedir. Önceleri yabani fıstık ağaçlarının bol miktarda bulunduğu Tektek Dağları bölgesinde, şu anda çok nadir de olsa geçmiş dönemlerde yoğun olarak ceylan popülasyonu bulunmaktaydı. Bu nedenle, prehistorik dönemlerden itibaren bölgede çok yoğun bir iskan söz konusu olmuştur. Özellikle, Neolitik dönem ve sonrasında  bu yoğun iskan kendisini yamaç yerleşimleri ile göstermektedir. Yapılan çalışmalarda,  bölgede 2013 yılından bu yana 50 yamaç yerleşimi tespit edilmiştir. İlk kez Neolitik dönemde yapılmış olduğu ve daha sonraki dönemlerde de kullanıldığını düşündüğümüz tuzak alanları, 2018 yılı araştırmalarımızın  ana konusunu oluşturmuştur. 2018 yılında yapılan araştırmalar sonucunda 16 tuzak alanı tespit edilmiştir. Tuzak alanlarının bazıları, Karahan Tepe Neolitik merkezinin kuzeybatısında, doğusunda ve güneyinde de bulunmuştur. Bazıları ise Harbetsuvan Tepesi Neolitik merkezinin kuzeydoğusunda tespit edilmiştir. Bunun dışında 2017 yılında Geç Roma dönemine ait pek çok yerleşim de tespit edilmiştir. 2018 yılı araştırmalarımız Neolitik merkezler ile tuzak alanları arasındaki ilişkileri bir kez daha gözler önüne sermiştir. 

Keywords:

Research on the face of Sanliurfa 2018
2018
Author:  
Abstract:

In the Sanlıurfa Central district boundaries, the Neolithic period and prior surface research has been carried out since 2013. Surface research continued in 2018, and the locations and hole areas of the Neolithic period and other periods were identified. Our 2018 research was carried out in the Tektek Mountains area, which is located approximately 50 km to 100 km in the south-east of Sanlıurfa. This area is a rocky area and is a area where more high plates are located. In the Tektek Mountains area, where first wild beef trees were abundant, now very rare but in the past period caylan populations were intense. Therefore, from prehistoric times there has been a very intense residence in the region. Especially, in the Neolithic period and after that, this intense iscan shows itself with the staircase settlements. According to the study, 50 cities have been established in the region since 2013. The trap areas that were first made in the Neolithic period and we think they were used in the subsequent periods have formed the main topic of our 2018 research. In 2018, research found 16 hole areas. Some of the hole areas were also found in the northwest, east and south of the Karahan Tepe Neolithic Center. Some of them were found in the northeastern part of the Harbetsuvan Hill Neolithic Center. In addition, many settlements of the late Roman era were identified in 2017. Our 2018 research has once again revealed the relationship between the Neolithic centers and the trap areas.

Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles
KARADENİZ - BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ

Field :   Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 1.013
Cite : 2.076
2023 Impact : 0.163
KARADENİZ - BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ