User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 32
 Downloands 2
ISA 240 Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumluluklarında Güncel Gelişmeler: IAASB Beklenti Farklarını Azaltma Projesi
2023
Journal:  
Muhasebe ve Finansman Dergisi
Author:  
Abstract:

Denetim çalışmalarına yön veren denetim standartları iş dünyasında meydana gelen değişimler doğrultusunda değişmekte ve gelişmektedir. Bu alanda çeşitli kurumlar araştırmalar ve çalışmalar yapmaktadır. IAASB, 2020 yılında ISA 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları standardında değişiklik yapmak için bir proje başlatmış ve bu proje kapsamında hile ve sürekliliğe ilişkin beklenti farklarının nedenleri ve olası çözümleri üzerine bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada IAASB tarafından yayımlanan tartışma kağıdına gelen yanıtlar incelenmiştir. Sonuçlara göre beklenti farklarının en önemli nedenleri kamunun ve genel olarak ekosistemdeki üyelerin denetim hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, denetçilerin yeterince kalifiye olmaması, denetimin yanlış değerlendirilmesi ve olağandışı beklentilerdir. Çözüm için sunulan önerilerden en dikkat çekenlerin başında finansal raporlama ekosistemindeki üyeler ve kamunun denetim hakkında bilgilendirilmesi, standartların güncellenmesi, rehberler hazırlanması ve teknoloji/veri analitiği yöntemlerinin denetimde kullanılması yer almaktadır. Beklenti farklarını azaltmak için önemlilik, makul güvence, denetim, hile ve mesleki şüphecilik gibi ana kavramların netliğe kavuşturulmasının önemi vurgulanmıştır.

Keywords:

Current Developments In Isa 240 Independent Auditor's Liabilities On Fraud: Iaasb Project On Narrowing The Expectation Gap
2023
Author:  
Abstract:

Auditing standards that guide the auditing profession change and develop in line with the changes in the business world. In addition, various institutions conduct research and studies in this field. In 2020, the IAASB initiated a project to amend ISA 240, The Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements. Within this project's scope, the reasons for the expectation gap regarding Fraud and going concerns and the possible solutions are investigated. In this study, the responses to the discussion paper published by the IAASB were examined. According to the results, the most important reasons for the expectation gap are that the public and the members of the financial reporting ecosystem, in general, do not have enough information about the audit, the auditors are not qualified enough, the audit is misevaluated, and parties in the ecosystem have unrealistic expectations. Among the most notable suggestions to narrow the gap are educating the members of the financial reporting ecosystem and the public, updating standards, preparing guides, and using technology/data analytics methods in auditing. In addition, the importance of clarifying key concepts such as materiality, reasonable assurance, auditing, Fraud, and professional skepticism is emphasized to narrow the expectation gap.

Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles


Muhasebe ve Finansman Dergisi

Field :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 1.227
Cite : 10.415
2023 Impact : 0.72
Muhasebe ve Finansman Dergisi