User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 13
 Views 274
 Downloands 114
 Audio Listening 1
Ailelerin Koruyucu Aile Olmaya Karar Vermelerinde Etkili Olan Etmenler ile Koruyucu Aile Olmanın Anlam ve Önemi
2018
Journal:  
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
Author:  
Abstract:

Bu çalışmada, geleneksel bakım yöntemleri düşünüldüğünde yeni sayılabilecek, çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakılamayan, korunma ve bakım ihtiyacı olan çocukların; biyo-psiko-sosyal gelişimlerini destekleyen güvenli bağlar kurabilmelerine olanak sağlayan alternatif bakım hizmetlerinden “koruyucu aile modeline” yer verilmektedir. Çalışmanın amacı, Kırıkkale ilinde bulunan koruyucu ailelerin, koruyucu aile olmalarına karar vermelerinde etkili olan etmenler ile koruyucu aile olmanın anlam ve önemini ortaya koymaktır. Çalışma, Kırıkale ili kapsamında koruyucu aile olma deneyimlerini yaşamış ailelere yöneltilen sorular ile ailelerin koruyucu aile olmalarını etkileyen etmenlerin öğrenilmesi ile ailelerin hizmet için başvuru süreçlerinden korunma ihtiyacı içinde olan çocuğun yerleştirilmesi ve sonrasında yaşanan sürece kadar vurgu yapmaktadır. Sonuç olarak, deneyimler öğrenilerek özelden genele hizmetin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinde etkili saptamaların yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles


Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

Field :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 478
Cite : 4.892
2023 Impact : 0.185
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi