Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 39
 İndirme 4
ÇOCUKLAR İÇİN ÖZGECİLİK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
2021
Dergi:  
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Yazar:  
Özet:

Araştırmada, Swank, Limberg ve Liu (2019) tarafından geliştirilen “Altruism Scale for Children”nın (ASC) Türkçeye uyarlama çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda veriler, 10-18 yaş grubu ortaokul ve liseye devam eden 535 öğrenciden toplanmıştır. Orijinal ölçek; 3. sınıftan 12. sınıfa kadar çocuklar ve ergenler arasındaki özgecil davranışı ölçmek için tasarlanmış, kendi kendini raporlayan, tek boyutlu bir araçtır. Çocukların soruları cevaplarken seçebilecekleri üç seçenek sunan 30 madde vardır. Seçeneklerden biri özgecil bir davranışı diğer bir seçenek benmerkezli bir davranışı üçüncü seçenek ise karar verme sürecinde diğerlerinden geri bildirim alma davranışını yansıtmaktadır. Öncelikle ölçeğin dilsel eşdeğerliğe sahip olduğu belirlendikten sonra geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Çalışmada 447 öğrenci ile geçerlik ve güvenirlik çalışması yürütülmüştür. Türkçe’ye uyarlama süreci sonrasında 28 maddeden oluşan tek faktörlü yapıya sahip olan “Çocuklar için Özgecilik Ölçeği” (ÇİÖÖ)’nden alınabilecek en düşük puan 28 en yüksek puan 84’tür. Ölçeğin 28 madde için Cronbach alfa değerinin .871, test-tekrar test güvenilirliğinin .832 olduğu belirlenmiştir.Yapılan doğrulayıcı faktör analizinde ölçeğin orijinal formla uyumlu olduğu ve ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla ölçeğin Türkçe formunun Türkiye’de 10-18 yaş grubu çocukların özgecilik düzeylerinin belirlenmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZGECİLİK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
2021
Yazar:  
Özet:

The study aimed at making the adaptation work of the "Altruism Scale for Children" (ASC) developed by Swank, Limberg and Liu (2019). For this purpose, the data was collected from 535 high school and high school students aged 10-18 years. The original scale is a one-dimensional self-related, one-dimensional tool designed to measure the individual behavior between children and adolescents from class 3 to class 12. There are 30 items that offer children three options to choose when answering their questions. One of the options reflects the behavior of receiving feedback from others in the decision-making process, while the third option reflects the behavior of receiving feedback from others. First of all, after determining that the scale has a linguistic equivalent, validity and reliability analyses were made. The study was conducted with 447 students with validity and trust study. After the adaptation process to Turkey, the lowest score that can be obtained from the "Children's Freedom Scale", which has a single-factor structure consisting of 28 articles, is the highest score of 28. The Cronbach alpha value for the 28 matters of the measurement was determined to be .871 and the test-up test reliability to be .832 and the verifying factor analysis found that the measurement was compatible with the original form and that the measurement was valid and reliable. Therefore, it is believed that the Turkish form of the scale in Turkey can be used in the determination of the levels of individuality of children of the ages of 10-18 in Turkey.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.460
Atıf : 2.707
2023 Impact/Etki : 0.028
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)