Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 79
 İndirme 14
7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi “İnsan ve Çevre” Ünitesinin İşbirlikli Öğrenme Modeliyle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi.
2020
Dergi:  
Turkish Journal of Educational Studies
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada işbirlikli öğrenme modelinin Jigsaw yönteminin 7.sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına olan etkileri araştırılmıştır. Uygulama 7.sınıf Fen ve Teknoloji dersi “İnsan ve Çevre” ünitesinin işlenmesi kapsamında yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim bahar döneminde Elazığ ili Kovancılar ilçesindeki Eti Holding Ortaokulu’nda okuyan öğrenciler oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini ise Eti Holding Ortaokulu’nun 7.sınıfında okuyan 59 öğrenci oluşturmuştur. Uygulamada 7/A sınıfı öğrencileri deney grubunu(n=32) , 7/B sınıfı öğrencileri ise kontrol grubunu(n=27) oluşturmuştur. Uygulamaya başlamadan önce grupları heterojen olarak oluşturmak amacıyla hem deney hem de kontrol grubuna araştırmacının hazırladığı “Fen ve Teknoloji Ön Bilgi Testi” uygulanmıştır. Daha sonra uygulamanın başlangıcında deney ve kontrol grubuna araştırmacının hazırladığı “Fen ve Teknoloji Akademik Başarı Testi” ön test olarak uygulanmıştır. Uygulama yapılırken deney grubunda ünite İşbirlikli Öğrenmenin “Jigsaw” yöntemiyle işlenirken, kontrol grubunda ise düz anlatım yöntemi ve soru cevap tekniğiyle işlenmiştir. Uygulama esnasında ünite içerisindeki konu dağılımı ve zaman hem deney hem de kontrol grubuna eşit olacak şekilde yapılmıştır. Uygulamanın sonunda ise yine her iki gruba “Fen ve Teknoloji Akademik Başarı Testi” son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS tekniği(t test) ile istatistiki olarak analiz edildikten sonra işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubu öğrencileri ile yapılandırmacı öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarıları arasında sınırda anlamlı bir farkın olduğu gözlenmiştir.(p=0.05 anlamlılık düzeyine göre)

Anahtar Kelimeler:

The 7. Class Science and Technology Course "Man and Environment" Unit's Collaborative Learning Model The Effect of Teaching on Student Success.
2020
Yazar:  
Özet:

This study examined the effects of the Jigsaw method of the collaborative learning model on the academic achievements of 7th grade students. The application 7th grade Science and Technology course was carried out within the framework of the processing unit "Man and the Environment". The universe of study was created by students studying at Eti Holding High School in the Elazığ or Kovancılar district during the 2015-2016 educational teaching spring period. The examples of the study were made by 59 students studying in the 7th grade of Eti Holding High School. In the application, students of 7/A class formed a experiment group(n=32) and students of 7/B class formed a control group(n=27) . Before the application began, the "Fen and Technology Pre-Information Test" was applied to both the experiment and control group in order to create the groups heterogeneously. Later, at the beginning of the application, the experiment and control group was applied as a preliminary test "Fen and Technology Academic Success Test" prepared by the researcher. In the experiment group, the unit is processed by the "Jigsaw" method of collaborative learning, while in the control group, it is processed by the straight narrative method and the question answer technique. During the application, the subject distribution within the unit and time were made in a way that would be equal to both the experiment and control group. At the end of the application, the "Fen and Technology Academic Success Test" was again applied to both groups as the final test. The obtained data, after being statistically analyzed with the SPSS technique(t test), observed a significant difference in the boundary between the collaborative-based learning method of the study group of students and the control group of students in which the structural teaching method was applied.(p=0.05 according to the level of meaning)

Anahtar Kelimeler:

0
2020
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Turkish Journal of Educational Studies

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 186
Atıf : 1.443
2023 Impact/Etki : 0.286
Turkish Journal of Educational Studies