Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 48
 İndirme 11
Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi)
2017
Dergi:  
Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah
Yazar:  
Özet:

Abstract This research aims to compare the fiscal capacity between the main districs and new autonomy districts in Jambi Province, determine whether the Revenue-Sharing (DBH), General Allocation Fund (DAU) and Specific Allocation Fund (DAK) from the central government and Local Revenue (PAD), affects Regional Expenditures and to detects the flypaper effect. Estimates done by using panel data regression. The analysis showed that the contribution and the composition of the sources of PAD to PAD reception, both in the area of the main and new autonomy districs is still relatively low. But the main districts have a better ability to explore the sources of PAD compared to the new autonomy districts. Equalization funds had a higher contribution in financing regional expenditure in main and new autonomy districs. The allocation of regional expenditure in main and new autonomy districs have increased each year, but most of the regional expenditure was allocated to operating expenditures. The regression results indicate that main and new autonomy districs, there is simultaneously a significant influence between the variables of PAD, DBH, DAU and DAK to variable regional expenditure. However partial, variable PAD and DAU have a significant effect on regional expenditures, while variable DBH and DAK has no significant effect on regional expenditures. The flypaper effect are not found on the main and new autonomy districts in Jambi Province. Keywords : Revenue-Sharing (DBH), General Allocation Fund (DAU), Specific Allocation Fund (DAK), Local Revenue (PAD), Regional Expenditure, Flypaper Effect. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kemampuan keuangan daerah antara kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Jambi dan untuk mengetahui apakah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah serta untuk mendeteksi terjadinya flypaper effect. Estimasi dilakukan dengan regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi dan komposisi sumber-sumber PAD terhadap penerimaan PAD, baik pada daerah induk maupun pada daerah pemekaran masih tergolong rendah. Namun daerah induk memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menggali sumber-sumber PAD dibandingkan dengan daerah pemekaran. Dana perimbangan memiliki kontribusi yang tinggi dalam membiayai belanja daerah pada daerah induk dan daerah pemekaran. Alokasi belanja daerah pada daerah induk dan daerah pemekaran mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun sebagian besar anggaran belanja daerah masih dialokasikan untuk belanja operasi. Hasil regresi menunjukkan bahwa pada daerah induk dan pemekaran, secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap variabel Belanja Daerah. Namun secara parsial, variabel PAD dan DAU mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan variabel DBH dan DAK tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Tidak terjadi flypaper effect pada daerah induk dan pemekaran di Provinsi Jambi. Kata kunci : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Flypaper Effect.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah