Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 9
 Görüntüleme 177
 İndirme 36
Türk Hukukunda Koruyucu Aile Sözleşmesi ve Koruyucu Aile ile Çocuk Arasındaki Hukuki İlişkinin Değerlendirilmesi
2020
Dergi:  
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Türkiye’de son yıllarda çocuk koruma sisteminde koruyucu aile bakımı teşvik edilmektedir. Resmi istatistiklere göre, korunmaya ihtiyacı olan çocukların koruyucu aile yanına yerleştirilme oranı artmıştır. Bu artışa paralel şekilde, koruyucu aile müessesesi ile ilişkili uyuşmazlıkların artması beklenmektedir. Bu çalışmada koruyucu aileyle yanına yerleştirilen çocuk arasındaki ilişkinin hukuken değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Türk hukukunda çocuğun bakımında asli sorumluluk velâyet hakkı sahibi ana ve babanındır. Ancak çocuğun korunması amacıyla hâkim kararıyla ana ve babasından alınarak aile yanına yerleştirilmesi de mümkündür. Koruyucu aile sözleşmesi, bu çocuğun koruyucu aile yanına yerleştirilmesini konu edinen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koruyucu aile arasında imzalanan sözleşmedir. Çocuk, bu sözleşmeyle koruyucu ailenin “ev düzenine” tabi olur. Bu ilişki kural olarak “özel hayata saygı gösterilmesi hakkı” kapsamında korunmaktayken istisnaî olarak “aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı” kapsamında korunur. Yine bu istisnaî hâllerde, koruyucu aileyle çocuğun birbirinin hukukî anlamda “yakını” sayılması gerekir.

Anahtar Kelimeler:

Assessment of the legal relationship between the protective family and the child in Turkish law
2020
Yazar:  
Özet:

In the last few years, the protection system of children in Turkey has been promoted. According to official statistics, the rate of children in need of protection being placed next to the protective family has increased. Parallel to this increase, disputes related to the protective family agency are expected to increase. This study is aimed at assessing the relationship between the child placed with the protective family. In the Turkish law, the original responsibility in the care of the child is the parent and the father who have the right to guarantee. But it is possible for the child to be placed with the family by the judge's decision taking it from the mother and father. The protective family agreement is the agreement that concerns the placement of this child next to the protective family and is signed between the Provincial Directorate of Family, Work and Social Services and the protective family. The child is subject to the "home order" of the protective family by this contract. As a rule, this relationship is protected within the framework of "right to respect the private life" and is protected within the framework of "right to respect the family life". Again, in these exceptional circumstances, the protective family and the child must be regarded as "appropriate" in the legal sense.

Anahtar Kelimeler:

The Foster Care Contract Under Turkish Law and An Evaluation Of The Legal Relationship Between The Foster Parents and The Foster Child
2020
Yazar:  
Özet:

Recently, the foster care has been promoted in Turkish child protection system. Accordingly, it’s expected that the number of the legal conflicts regarding this issue will increase. This article aims at evaluating the legal nature of the relationship between the parties. Under Turkish law, the parents are responsible for the care of their children. Only when it’s necessary, the children in need of protection are placed into the foster care by the courts. Thereupon the foster care contract’s signed between the foster parents and the authorities. It’s concluded that as the foster child is within the household, the foster parents are the head of the household. Also, as a rule, this relationship is subject to “the right to respect for private life”, but in only exceptional cases it is subject to “the right to respect for family life”. Finally, this relation between the parties might be considered as a close personal relationship in terms of law.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Alan :   Hukuk

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 739
Atıf : 2.972
2023 Impact/Etki : 0.163
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi