Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 20
 İndirme 1
Vətən(II. Qarabağ) Müharibəsinin İnformasiya Təminatinda Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti İlham Əliyevin Rolu
2022
Dergi:  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Yazar:  
Özet:

Azərbaycanın erməni işğalçılarına qarşı Vətən Müharibəsində cəbhədə olduğu kimi, informasiya müharibəsində də mübarizənin əsas ağırlığını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev öz çiyinlərində daşımışdır. O, Azərbaycanın haqq səsini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq,düşmən dezinformasiyasını ifşa etmək,erməni və ermənipərəst dairələrin dünya ictimaiyyatı,dünya liderlərinə təsirini azaltmaq üçün müharibə dövründə dünyanın müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrinə 30-a qədər dərin məzmunlu müsahibə vermişdir. Məqalədə Prezidentin müsahibələr verdiyi kütləvi informasiya vasitələri şərti olaraq qruplara bölünmüş və təhlil edilmişdir.Göstərilir ki,Türkiyə televiziya kanallarına,“Əl-Cəzirə”və “Əl-Ərəbiyyə” kimi tanınmış ərəb telekanallarına müsahibələrində Azərbaycan Prezidenti hər şeydən əvvəl müharibə ilə bağlı həqiqətlərin,Azərbaycanın haqq səsinin dünya ictimaiyyatına çatdırılmasına çalışırdı. İlham Əliyevin Rusiya media qurumlarına müntəzəm müsahibələri isəRusiya ictimaiyyətində Azərbaycanın xeyrinə ovqatların formalaşmasına böyük təsir göstərdi. O, Qərb dövlətlərinin ermənipərəst və antitürk ovqatlı aparıcı media qurumlarının nümayədələrinin bilərəkdən verdikləri çaşdırıcı,qərəzli və fitnəkar suallara təmkinini pozmadan cavab verir, polad məntiqi ilə onların ittihamlarını puça çıxarır, aparcıların qərəzli mövqeyini ifşa edərək özlərini çətin və gülünc duruma salırdı. Bu müsahibələr əsil “ master dərsləri”nə çevrilirdi.

Anahtar Kelimeler:

2022
Yazar:  
The Role Of The President Of Azerbaijan İlham Aliyev In The Provision Of Information During The Patriotic War (ii. Karabakh)
2022
Yazar:  
Özet:

During the Patriotic (II Karabakh) War against the Armenians, the President of the Azerbaijan Republic Ilham Aliyev was on the front in the war and had another war that calls - the informational war. He gave more than 30 interviews to the world’s mass media. In this article, the President’s interviews are divided into the groups. Showed the Turkish TV channels and famous Arabian channels like “Al-Jazeera” and “Al-Arabia” Ilham Aliyev, above all, tried to convey the truth about the war and the right voice of Azerbaijan to the world public. He gave regular interviews to Russian media organizations. Ilham Aliyev's interviews with Russian media organizations had a material impact on the formation of opinions in favor of Azerbaijan in the Russian public. He calmly answered confusing, biased, and seditious questions from representatives of leading pro-Armenian and anti-Turkish media outlets in Western countries, refuting their accusations and exposing the biased position of the announcers, putting them in a scrape and ridiculous situation.These interviews turned into a real "master classes".

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 908
Atıf : 1.226
2023 Impact/Etki : 0.083
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi