Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 49
 İndirme 11
ENDÜSTRİ 4.0 DEVRİMİ VE EMEK PİYASALARINA ETKİSİ
2020
Dergi:  
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yazar:  
Özet:

Tarihsel süreçte yaşanan tüm Sanayi Devrimleri emek piyasalarına etki ederek, beşeri sermayede aranan niteliklerin değişmesine sebep olmuştur ancak 2011 yılında Almanya’da ortaya atılan ve Endüstri 4.0 Devrimi olarak isimlendirilen, yeni üretim tarzının ekonomik hayatta ve özellikle de emek piyasalarında yaratacağı olası etkiler ilk üç devrimden çok daha büyük olacaktır. Bu çalışma Endüstri 4.0 Devrimin emek piyasalarına etkilerini teorik temelde tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma sonucunda elde edilen temel bulgu Endüstri 4.0 devriminin istihdam için aranan niteliklerde büyük değişimlere sebep olacağıdır. Nesnelerin interneti, yapay zeka, robotik teknolojiler ve algoritmalardaki hızlı değişim sonucunda gelecekteki işgücünün multidisipliner eğitim almış bireyler olması gerekecektir. Bu değişimler sadece vasıfsız çalışanları değil, tasarımcı, mühendis, avukat gibi vasıflı çalışanları da etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler:

Industry 4.0 Revolution and Its Impacts On Labor Market
2020
Yazar:  
Özet:

All the Industrial Revolutions in the historical process affected the labor markets and changed the qualifications sought in human capital. However, the possible impacts of the new mode of production, which was put forward in Germany in 2011 and named as the Industrial 4.0 Revolution, especially in the labor markets would be much larger than previous industrial revolutions. This study aims to determine the impacts of the Industry 4.0 Revolution on labor markets on a theoretical basis. The main finding of the study is that the Industrial 4.0 Revolution would lead to major changes in the qualifications required for employment. As a result of the rapid change in the Internet of Things, artificial intelligence, robotics technologies, and algorithms; the future workforce would have to be individuals with multidisciplinary education. These changes would affect not only unqualified employees but also skilled employees such as designers, engineers, and lawyers.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.477
Atıf : 13.667
2023 Impact/Etki : 0.296
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi