Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 10
 Görüntüleme 103
 İndirme 12
AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ BİR KAVŞAK: İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI
2021
Dergi:  
Türk Dünyası Araştırmaları
Yazar:  
Özet:

Azerbaycan ve Türkiye derin etnik, tarihi ve kültürel bağlara sahiptir. Haydar Aliyev tarafından ortaya atılan “Bir Millet İki Devlet” söylemi iki ülke arasındaki etnik ve kültürel bağları vurgulayan bir söylem olarak öne çıkmıştır. 1990’lı yılların başında Ermenistan’ın Azerbaycan’ ait olan toprakları işgali ile başlayan Dağlık Karabağ sorunu, yaklaşık otuz yıldır devam eden ve uluslararası kuruluşların çözüm üretemediği bir sorundur. Türkiye, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan’ı işgalci devlet olarak tanımlayan ve sınırlarını kapatan tek ülke olmuştur. Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları genişletmek için 27 Eylül 2020’de başlattığı saldırı sonucu İkinci Karabağ Savaşı yaşanmıştır. 44 gün süren savaş Azerbaycan’ın zaferi ile sonuçlanmış ve Azerbaycan işgal altındaki toprakların önemli bir kısmını kurtarmıştır. Savaş boyunca Türkiye siyasi, diplomatik, teknik ve askerî destek vererek Azerbaycan’ın en büyük destekçisi olmuş, Türk yapımı İHA/SİHA’ların savaşta etkin olarak kullanılması savaşın kazanılmasında oldukça etkili olmuştur. Tarihsel ve betimsel bir metodolojinin kullanılacağı bu çalışmada “İkinci Karabağ Savaşında Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği somut desteğin, gelecekte iki ülke arasındaki ilişkilerde stratejik işbirliğine dönüşüp dönüşmeyeceğine” cevap aranacaktır. Çalışma “İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra “Bir Millet İki Devlet” söylemi, ilk defa söylemsel düzeyden çıkarak somut bir çıktıya dönüşmüştür” denencesine dayalı olarak hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

An important step in Azerbaijan-Turkish relations: the Second Karabakh War
2021
Yazar:  
Özet:

Azerbaijan and Turkey have profound ethnic, historical and cultural ties. Haydar Aliyev's "One Nation Two States" statement has emerged as a statement that emphasizes the ethnic and cultural ties between the two countries. The Mountain Karabakh issue, which began in the early 1990s with the occupation of the territories of Armenia belonging to Azerbaijan, is a problem that has been ongoing for thirty years and which has not been solved by international organizations. Turkey has been the only country that has defined Armenia as an occupational state and closed its borders. As a result of the attack on 27 September 2020 to extend the territory occupied by Armenia, the Second Caribbean War took place. The 44-day war ended with the victory of Azerbaijan and rescued a significant part of the occupied territory of Azerbaijan. Thro the war, Turkey was the greatest supporter of Azerbaijan by providing political, diplomatic, technical and military support, and the effective use of Turkish-made IHA/SİHAs in the war has been very effective in the victory of the war. In this study, a historic and imaginary methodology will be used, the answer will be that "the concrete support of Turkey to Azerbaijan in the Second Karabakh War will be transformed into strategic cooperation in the relations between the two countries in the future." The study was prepared on the basis of the dense "A Nation Two States" after the Second Karabakh War, for the first time, it has become a concrete outcome by getting out of the speech level."

Anahtar Kelimeler:

0
2021
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Türk Dünyası Araştırmaları

Alan :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 486
Atıf : 616
2023 Impact/Etki : 0.14
Türk Dünyası Araştırmaları