Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 83
 İndirme 50
KORUYUCU AİLE HİZMETİNDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ
2020
Dergi:  
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yazar:  
Özet:

Korunma ihtiyacı olan çocuklarla ilgili olarak temel öncelik kendi ailesi içinde bakım olmakla birlikte bunun mümkün olmaması durumunda ailesi dışında da bakılabilmektedir. Aile dışında bakım kurum bakımı, evlat edinme ve koruyucu aile hizmet modellerini içermektedir. Gelişmiş ülkelerde koruyucu aile hizmeti bakım modelleri içinde önemli bir yer işgal etmektedir. Hâlbuki Türkiye’de koruyucu aile hizmeti yeterince gelişmemiştir. Bu nedenle, bu nitel araştırmada öncelikle bunun nedenleri araştırılmış ve koruyucu aile uygulamasında sivil toplum örgütlerinin rolü anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, konuyla ilgili faaliyet gösteren STK’larla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda koruyucu aile hizmetine yönelik tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi, personelin hem nitelik hem de nicelik olarak iyileştirilmesi, koruyucu ailelere yapılan ödemelerin artırılması ve profesyonel koruyucu aileliğin yerleştirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Yapılan görüşmeler, ülkemizde koruyucu aile derneklerinin İngiltere’de uygulaması bulunan bağımsız koruyucu aile ajanslarına benzer işlevler gördüklerini (eğitim, tanıtım, psiko-sosyal destek), ancak bunların geliştirilmesine ihtiyaç bulunduğunu göstermektedir. Bunun nedeni koruyucu aile derneklerinin hem insan kaynakları hem de mali yönden yetersiz olmasıdır. Dolayısıyla koruyucu aile derneklerinin hem maddi olarak hem de manevi olarak desteklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The role of civil society in the protection of the family
2020
Yazar:  
Özet:

The primary priority in relation to children in need of protection is the care within their own family, but if this is not possible, it can also be carried out outside their family. Outside of the family care institution includes care, childbirth and protective family service models. In developed countries, protective family service occupies an important place in the care models. In Turkey, the family protection service has not been sufficiently developed. Therefore, in this quality research first researched the causes of this and tried to understand the role of civil society organizations in the protective family practice. For this purpose, deep discussions were conducted with the NGOs working on the subject. As a result of the work, the emphasis was given to promotional activities for protective family service, the improvement of staff in both quality and quantity, the increase in payments to protective families and the establishment of professional protective family. The talks show that protective family associations in our country see functions similar to the independent protective family agencies in the UK (education, promotion, psychosocial support), but they need to be developed. This is because protective family associations are inadequate in both human and financial resources. Therefore, it was concluded that protective family associations should be supported both material and spiritual.

Anahtar Kelimeler:

0
2020
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Fen Bilimleri ve Matematik; Filoloji; Sağlık Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 581
Atıf : 4.178
2023 Impact/Etki : 0.358
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi