Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 30
 İndirme 3
Azərbaycanın Şuşa şəhəri tarixi xəritələrdə (1802-1901-ci illər)
2022
Dergi:  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Yazar:  
Özet:

Qarabağ Azərbaycanın ən qədim tarixi vilayətlərindən biridir. Ümumiyyətlə, Qarabağ (onun həm aran, həm dağlıq hissələri) özünün bütün əvvəlki tarixi dövrlərində Azərbaycanın vahid təbii-coğrafi regionu kimi iqtisadi və siyasi inkişafına, oxşar adət-ənənələrinə, həyat tərzinə və məişətinə görə bir-birini tamamlayan tarixi vilayət olmuşdur. Şuşa da öz növbəsində bu tarixi vilayətin ən mühüm mərkəzidir. Təqdim etdiyimiz məqalədə Qarabağın mərkəzi olan Şuşa şəhərinin tarixini 1802-1901-ci illərdə çap edilən xəritələr əsasında tədqiq etməyə çalışmışıq. Bildiyimiz kimi Şuşa şəhəri 1752-ci ildə bina edildiyi gündən Qarabağın inzibati-siyasi və mədəni mərkəzi olmuşdur. Aparılan tədqiqatlar sübut edir ki, Şuşa şəhərinin əsl sakinləri tarix boyu Azərbaycan türkləri olub. Qarabağın mərkəzi olan Şuşanın tarixi Azərbaycan şəhəri olması da heç bir şübhə doğurmur. Bununla belə şəhərin adının ermənilərin təhrif etdiyi kimi Şuşi deyil, tarixi mənbələrdə, o cümlədən də xəritələrdə Şuşa olmasını bir daha əyani şəkildə göstərmək baxımından təqdim etdiyimiz xəritələr mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Anahtar Kelimeler:

Shusha City Of Azerbaijan On Historical Maps (1802-1901)
2022
Yazar:  
Özet:

Garabagh is one of the ancient historic provinces of Azerbaijan. In all the previous historical periods, Garabagh (its plain and mountainous parts) was an indivisable naturalgeographic region of Azerbaijan, and it supplemented Azerbaijan as a historical district with its economic and political development, similar traditions, life style and social conditions. Shusha, in turn, is the most important center of this historical region. In the article, we tried to study the history of the city of Shusha, the center of Garabagh on the basis of maps published in 1802-1901. As we know, Shusha has been the administrative-political and cultural center of Garabagh since its construction in 1752. The rich music culture of the Azerbaijani people has been formed in this city. Research proves that the real inhabitants of Shusha have always been Azerbaijani Turks. There is no doubt that Shusha, the center of Garabagh, is a historical city of Azerbaijan. However, the maps we present are important in terms of showing more clearly that the name of the city is Shusha in historical sources, including maps, and not Shushi, as distorted by the Armenians.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 908
Atıf : 1.226
2023 Impact/Etki : 0.083
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi