Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 10
İslam Əməkdaşliq Təşkilatinin Fəaliyyətində Heydər Əliyevin Rolu
2023
Dergi:  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Yazar:  
Özet:

Müstəqil Azərbaycana rəhbərlik dövrü çətin siyasi-iqtisadi mərhələyə təsadüf etsə də, milli lider Heydər Əliyev yeni dövlətin qurucülüq konsepsiyasını, daxili və xarici siyasətini xalqın mentalitetinə uyğun olaraq düzgün müəyyən edə bilmişdir. Öz ölkəsini qabaqcıl islam mərkəzi kimi görmək istəyən Heydər Əliyev Azərbaycanın Şərqlə və islam ölkələri ilə əlaqələrinə böyük əhəmiyyət verirdi. Ümumilli lider islam dininin müxtəlif aspektləri ilə bağlı ölkə problemlərini həll edərkən və dünya ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrin istiqamətlərini müəyyən edərkən məhz bu mənbədən çıxış edirdi. Heydər Əliyevin İƏT çərçivəsində fəaliyyəti və Azərbaycan dövlətinin lideri olaraq müstəqil xarici siyasət kursu islamın Azərbaycan xalqının milli mədəniyyətinin bir parşası olduğunun təsdiqidir. Heydər Əliyevin islam dəyərlərinin qorunaraq inkişaf etdirilməsi siyasəti bü gün də uğurla davam etdirilir.

Anahtar Kelimeler:

0
2023
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 908
Atıf : 1.226
2023 Impact/Etki : 0.083
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi