Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 17
İŞ/AILE SINIR TEORISI VEYA İŞ-YAŞAM YAYILIMI TEORISI: İŞTEN AYRILMA NIYETINE DAIR META-ANALITIK BIR YAKLAŞIM
2023
Dergi:  
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın temel amacı, örgütsel rol kuramı ve yükleme kuramı perspektifinde iş/aile sınırı kuramını iş-yaşam taşma kuramıyla karşılaştırmaktır. Bu çalışma aynı zamanda iş-aile arayüzü değişkenlerini ve örgütsel rollere ilişkin değişkenleri bir meta-analitik inceleme tekniği kullanarak listelemeyi amaçlamıştır. 89 uygun çalışma bulunmuştur. İş-aile dengesinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etki büyüklükleri anlamsız, iş-yaşam dengesi, işin aileyi etkilemesi ve ailenin işe karışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etki büyüklüğü küçük ve geri kalan ilişkilerin etki büyüklüğü orta düzeydedir. Bulgular, iş-yaşam yayılma teorisini destekledi, ancak iş/aile sınırı teorisini desteklememiştir. Sektör türü, rol çatışması ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki için önemli bir moderatör olarak ortaya çıkmıştır. Bu meta-analizin sonuçları, yöneticiler tarafından örgütsel politikaları belirlemek için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler:

Work/family Border Theory or Work-life Spillover Theory: A Meta-analytical Approach To Turnover Intention
2023
Yazar:  
Özet:

The main purpose of this study was to compare the work/family border theory to work-life spillover theory in an organizational role theory and attribution theory perspective. This study also aimed to list the work-family interface variables and the variables regarding organizational roles by using a meta-analytical review technique. 89 suitable studies were found. The effect sizes of work-family balance on turnover intention is nonsignificant, the effect size of work-life balance, work interfering with familyand family interfering with work on turnover intention was small, and the effect size of the rest of the relationships were medium. The findings supported work-life spillover theory, but not work/family border theory. Type of industry was a significant moderator for the relationship between role conflict and turnover intention. The results of this meta-analysis can be used by the managers to determine organizational policies.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.927
Atıf : 18.888
2023 Impact/Etki : 0.337
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi