Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 16
Heydərizm Konsepsiyası (Problemə Giriş)
2023
Dergi:  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Yazar:  
Özet:

Siyasət, eləcə də siyasi,-nəzəri məktəblərə aid “izm”-lərlə bağlı yüzlərlə əsər yazılsa da, zəngin kitabxanalar yaransa da bu bəşəri problem hər dövrdə, hər bir tarixi mərhələdə və hər bir dövlətin, xalqın şüurunda mühüm düşüncələrə yol açmış və həmçinin daha yeni-yeni tədqiqatların meydana çıxmasına təkan vermiş bir fenomen kimi öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamaqdadır. Bu baxımdan dünya ictimai fikrinin fənnlərarası elm sistemində aktuallıq kəsb edən mövzular arasında Azərbaycan xalqının Ulu öndəri, tarixi şəxsiyyət, xalqının müstəqil dövlətini qurub-yaratmaq missiyasını həyata keçirmiş və hələ sağlığında "böyük lider, dövlət rəhbəri, ata, Ulu öndər titullarını qazanmış Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Siyasi idarəçilik strategiyası - Heydərizm ciddi tədqiqatlar üçün zəngin mənbə olmaqla yanaşı, həm də istər bugünün, istər gələcək siyasət dünyasının faydalanacağı dəyərli məktəbdir. Heydərizmin elmi-nəzəri kontekstdə dərki üçün antik dövrdən modernizmə qədər meydana çıxmış və çox sayda “izm”-lərlə məşhur olan fəlsəfi cərəyanlar və məşhur filosofların, tarixi şəxsiyyətlər, dünyaşöhrətli siyasi liderlər, o cümlədən Mahatma Qandi, Mustafa Kamal Atatürkün milli dövlət, milli lider fəaliyyətləri əsasında yaranmış siyasi məktəblər - Qandizm, Kamalizm, habelə yeni dünya nizaının əsaalandığı marksizm və s. həmçinin müasir dövrdə “neo” başlığı ilə öyrənilən, tətbiq edilən siyasi stategiya modelləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əlbəttə bir məqalədə “İzm” şəkilçisinin məna ifadələri ilə tarixi təcrübənin məktəb mahiyyətində tanınan elmi-metedoloji nəzəriyyələrini, eyni zamanda Liderlik dünyagörüşü kimi Heydərizm konsepsiyasını, bu nəhəng məktəbin prinsiplərini, müddəalarını bütövlükdə təhlil edib əsaslandırmaq mümkün deyildir. Ona görə də məqalə “Heydərizm konsepsiyasi (Problemə Giriş)” adlanır və biz bu başlığın daşıdığı məzmun daxilində fikirlərimizi, yanaşmalarımızı, əldə etdiyimiz nəticələri təqdim edəcəyik.

Anahtar Kelimeler:

0
2023
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 908
Atıf : 1.226
2023 Impact/Etki : 0.083
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi