Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 15
Heydər Əliyev İrsində Müasir Azərbaycan Tarixinin Dəyərləndirilməsi
2023
Dergi:  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Yazar:  
Özet:

Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi, Ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqı və dövləti qarşısında xidmətləri əvəzedilməzdir. İstər sovet hakimiyyəti illərində, istərsə də müstəqillik dövründə Azərbaycan Respublikasının siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni inkişafı üçün böyük fəaliyyət göstərmiş Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasətinin ana xəttini Azərbaycançılıq ideyası təşkil etmiş, bu ideyanın əsasında isə milli dəyərlərin qorunub saxlanması, Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin öyrənilməsi və təbliği məsələləri durmuşdur. Məqalədə Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi və dövlətçilik irsində milli dəyərlərin və Azərbaycan tarixinin yeri müəyyən edilir, bu istiqamətdə görkəmli dövlət xadiminin fəaliyyətinin başlıca istiqamətləri göstərilir. Azərbaycanın XX əsr tarixinin mühüm məsələlərinin müəyyən edilərək öyrənilməsi sahəsində Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və konseptual məsələlərlə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Məqalədə, həmçinin Azərbaycançılıq ideyasının Azərbaycanın dövlətçilik tarixindəki yeri də müəyyən edilir.

Anahtar Kelimeler:

0
2023
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 908
Atıf : 1.226
2023 Impact/Etki : 0.083
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi