Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 18
 İndirme 3
Pengaruh Komunikasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru SDN Parakan - Tangerang Selatan
2019
Dergi:  
Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia
Yazar:  
Özet:

ABSTRAK Tujuan dari penelitian adalah mengetahui pengaruh komunikasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru pada SDN Parakan Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat asosiatif kuantitatif, metode pengumpulan data dengan menyebar kuesioner yang kemudian diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Uji yang digunakan untuk menguji instrumen penelitian berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Uji regresi linier berganda, uji kolerasi, uji determinasi dan uji hipotesis menggunakan uji t dengan bantuan SPSS Versi 24. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 38 pegawai, dengan jumlah sampel dengan teknik penarikan sample teknik sampling jenuh. Berdasarkan hasil penelitian diketahui variabelKomunikasi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Guru (Y) dengan nila korelasi sebesar 0,703 artinya memiliki pengaruh yang kuat. Koefisien determinasi sebesar 49,4%. Uji hipotesis diperoleh t hitung > t tabel atau (5,927 > 2,028), hal ini diperkuat dengan probability signifikansi 0,000 < 0,05, dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Komunikasi terhadap Kinerja Guru pada SDN Parakan Tangerang Selatan.Disiplin kerja (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru (Y) dengan nilai korelasi sebesar 0,670 artinya memiliki pengaruh yang kuat. Koefisien determinasi sebesar 44,9%. Uji hipotesis diperoleh t hitung > t tabel atau (5,412 > 2,028), hal ini diperkuat dengan probability signifikansi 0,000 < 0,05, dengan demikian H0 ditolak dan H2 diterima artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja (X2) terhadap kinerja guru (Y) pada SDN Parakan Tangerang Selatan. Komunikasi (X1) dan Disiplin kerja (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru (Y) dengan persamaan regresi Y = 9,725 + 0,480X1 + 0,351X2. Nilai korelasi diperoleh sebesar 0,758 artinya variabel bebas dengan variabel terikat memiliki pengaruh yang kuat dengan koefisien determinasi atau pengaruh secara simultan sebesar 57.4% sedangkan sisanya sebesar 42.6% dipengaruhi faktor lain. Uji hipotesis diperoleh nilai F hitung > F tabel atau (23,621 > 2,870), hal tersebut juga diperkuat dengan probability signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H3 diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara komunikasi dan disiplin kerja terhadap kinerja guru pada SDN Parakan Tangerang Selatan.. Kata kunci : Komunikasi, Disiplin Kerja, Kinerja Guru

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 233
Atıf : 15
2023 Impact/Etki : 0.081
Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia