Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 21
 Görüntüleme 82
 İndirme 27
Rekreasyon Fayda Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
2018
Dergi:  
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, “Rekreasyon Fayda Ölçeği”ni (2008) Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Rekreasyon Fayda Ölçeği 5’li Likert tipi bir ölçek olup, 24 maddeden oluşmaktadır. Araştırmaya 20 yaş ve üstü 421 kişi katılmıştır. Öncelikle ölçeğin dilsel eşdeğerliği incelenmiş ve dilsel eşdeğerliğe sahip olduğu görüldükten sonra geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin geçerlilik çalışmasında, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. Ölçeğin yapılan doğrulayıcı faktör analizinde ölçeğin 3 faktörlü yapıyı desteklediği ve orijinal formla uyumlu olduğu görülmüştür (CFA GFI=0.96, NFI=0.94, CFI=0.95, IFI 0.95, SRMR 0.05). Ölçeğin Cronbach Alpha değeri .83 olup üç alt boyut için ise iç tutarlılık katsayıları .80-.86 arasında değişmektedir. Bu sonuçlara göre ölçeğin Türk popülasyonu için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir    

Anahtar Kelimeler:

Leisure Benefit Scale: A Study Of Validity and Reliability
2018
Yazar:  
Özet:

The aim of this study was to develop a Turkish version of the “Leisure Benefit Scale” and to test its validity and reliability. The Leisure Benefits Scale contains 24 items, which are expressed on a 5-point Likert scale. The scale was tested on a total of 421 Turkish individuals over 20 years of age. First of all, lingual equivalence of the scale was applied. The sample group (n=421) was used to test data using confirmatory factor analysis (CFA). Confirmatory factor analysis confirmed this 3-factor solution (confirmatory factor analysis, GFI=0.96, NFI=0.94, CFI=0.95, IFI 0.95, SRMR 0.05) Internal consistency coefficient of the whole scale was found to be .83 and the 3 sub-dimensions ranged from 0.80 to 0.86. The results demonstrate that the Turkish version of the scale is a valid and reliable instrument for Turkish individuals.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Alan :   Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 541
Atıf : 3.374
2023 Impact/Etki : 0.333
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi