Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 12
2020 Azerbaycan-Ermenistan Ateşkesine Göre Yerinden Edilenlerin Dağlık Karabağ’a Geri Dönüşü
2022
Dergi:  
Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

1988 yılında, Dağlık Karabağ konusunda, Ermenistan ve Azerbaycan arasında silahlı çatışmalar başlamış, 1992-1994 arasında geniş kapsamlı bir savaşa dönüşmüştür. 1994’teki ateşkes tam olarak çatışmasızlık getirmemiştir. En son 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan silahlı çatışma, 9 Kasım 2020 tarihinde, Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Bu anlaşmanın 7. maddesine göre, “Ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ve mülteciler, Dağlık Karabağ ve komşu bölgelere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin kontrolünde geri dönecekler” dir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre, Azerbaycan ülkesi içinde olan Dağlık Karabağ ve komşu bölgelerine geri dönecek mülteci sayısının yaklaşık 90.000 ve ülke içinde yerinden edilmiş kişi sayısının 640.000’den fazla olduğu tahmin edilmektedir. Ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ve mülteciler, “yerinden edilmiş kişi” üst başlığında toplanmış olsa da uluslararası hukukta korunmaları birbirinden farklıdır. Bu çalışmada, söz konusu anlaşma maddesi, özellikle Ülke İçinde Yerinden Edilen Kişilerin korunması konusunda reform ihtiyacı ve yasal boşlukları da vurgulayarak, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

null
2022
Yazar:  
The Return Of Displaced Persons To Nagorno-karabakh According To 2020 Azerbaijan-armenia Ceasefire
2022
Yazar:  
Özet:

In 1988, armed conflicts started between Armenia and Azerbaijan on the Nagorno-Karabakh, and it turned into a comprehensive war between 1992-1994.The ceasefire in 1994 did not bring complete non-conflict. The armed conflict which recently started on 27th September 2020, resulted in the ceasefire agreement signed on 9th December 2020 among the Republic of Azerbaijan, Republic of Armenia and Russian Federation. According to article 7th of the agreement, “Internal displaced persons and refugees are returning to the territory of Nagorno- Karabakh and adjacent districts under the control of the Office of the United Nations High Commissioner on Refugees.” According to UNHCR, refugees will be returned to Nagorno Karabakh and adjacent regions in Azerbaijan territory are approximately 90.000 in number whereas internally displaced persons who are in the same situations are more than 640.000. Although Internally Displaced Persons and Refugees are grouped under the term of Displaced Persons, their protection under the International Law is different from each other. This study is examined the above-mentioned article of the agreement under the International Law and International Humanitarian Law which also is emphasizing legal gaps and the need for reform on the protection of especially Internal Displaced Persons.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.278
Atıf : 9.256
2023 Impact/Etki : 0.225
Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi