Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 20
 İndirme 4
İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma Yolunda Finansal Bir Çözüm Önerisi Olarak Yeşil Tahvil Kullanımı
2022
Dergi:  
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Üretim faaliyetlerinin başladığı günden bu yana üretimin öncelikli kaynağı olan çevre insanlar tarafından bilinçsiz bir şekilde deformasyona uğratılmıştır. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için hem bireyler ve işletmeler hem de devletler tarafından gerekli tedbirlerin alınması gerekirken bunun yanı sıra çevre üzerinde yıkıcı etki yaratan iktisadi faaliyetlerden vazgeçilmesi ve ekolojik iktisadi araçlar kullanılarak yürütülen sürdürülebilir bir ekonomi modelinin uygulanması gerekmektedir. Bu çalışma, küresel iklim değişikliği ile mücadelede finansmanın önemini ortaya koymayı amaçlamakta ve bu doğrultuda yeşil proje yatırımlarını finanse eden yeşil tahvillerin etkisini sunmaktadır. Dünya çapında finansmanın gerekliliği göz önüne alındığında yatırımcıları çevreye zarar veren yatırımlardan uzaklaştırarak çevre dostu yatırımlara özendirmek için yeşil tahviller ön plana çıkmaktadır. Çalışmanın sonunda çevre üzerinde yıkıcı etkisi olan ve sürdürülebilir kalkınmanın önünde engel teşkil eden geleneksel finansman yöntemlerinin terkedilmesi gerektiği, bunun yerine sürdürülebilirliğe kaynak sağlamak için yeşil tahviller başta olmak üzere diğer yeşil finansal enstrümanların Türkiye’ de yaygın hale getirilmesi gerekliliği açık bir şekilde belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Use Of Green Bonds As A Financial Solution Proposal Towards Mitigating The Impacts Of Climate Change
2022
Yazar:  
Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 144
Atıf : 64
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi