Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 217
 İndirme 21
Okul Öncesi Eğitimde Yeni Bir Teknik: Münazara
2016
Dergi:  
Kastamonu Education Journal
Yazar:  
Özet:

Bu nitel araştırmada okul öncesi eğitimde yaygın olarak kullanılmayan sınıf-içi münazara tekniğinin okul öncesi dönem çocuklarının gelişimlerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Ankara Çankaya’da bulunan bir anaokulunda öğrenim gören 60-72 aylık 13 çocuk, öncelikle iki hafta gözlemlenerek Okul Öncesi Eğitim Programı (MEB, 2013)’ndan seçilen gelişim özelliklerini sergileyip sergilemedikleri belirlenmiştir. Daha sonra araştırmacılar tarafından sınıf-içi münazara tekniği üzerine sekiz hafta boyunca tanıtımlar, eğitimler ve uygulamalar gerçekleştirilerek gözlemler yapılmıştır. Süreci izleyen sınıf öğretmeniyle uygulamalar öncesinde ve sonrasında çocukların gelişim alanlarının desteklenmesi ve sınıf-içi münazarayla ilgili algısının belirlenmesi amacıyla yapı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bilgilendirilen ve katılımları için önerilerde bulunulan veliler de çocuklarında gözlemledikleri değişiklikleri, araştırmacılar tarafından hazırlanan veli formları aracılığıyla belirtmişlerdir. Değerlendirme amacıyla iki hafta daha gözlemlenen çocukların toplam on iki haftalık süreçte (dört haftalık pilot uygulama hariç), sınıf-içi münazara uygulamaları yoluyla bilişsel, sosyalduygusal ve dil gelişimi alanlarında olumlu yönde değişimlerinin desteklendiği belirlenmiştir. Bulgular ışığında, öğretmenlere, alan araştırmacılarına, lisans, lisansüstü ve hizmet-içi eğitim programları yürüten akademisyenlere öneriler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

a new technique in preschool education
2016
Yazar:  
Özet:

in this nitel research, it was widely used in preschool education in the classroom technique, aimed to examine the effect of pre-school children's development in a kindergarten located in ankara bellkaya, 6072 months, who studied in a preschool education program, followed by two weeks, and was determined to exhibit the characteristics of the development selected from meb 2013, and then by researchers, promotional training and applications were carried out for eight weeks on the teaching technique and implementations were carried out in the scope of the project teachers followed by the project, and after which children were informed in the purpose of the implementation of the development of the projects prepared in the field of the development of the group, and the researches were determined by two weeks of the implementation of the implementation of the researches, and the researches, and the researches of the implementation of the implementation of the evaluation of the implementation of the researches in the implementation of the implementation of the researches, and the researches of the researches of the support of the researches of the implementation of the researches of the proposals of the implementation of the researches, and the projects of the group

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Kastamonu Education Journal

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.866
Atıf : 20.707
2023 Impact/Etki : 0.067
Kastamonu Education Journal