Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 22
 İndirme 1
Bi̇rleşmi̇ş Mi̇llerler Güvenli̇k Konseyi̇’ni̇n “Dağlık Karabağ Sorunu” Hakkındaki̇ Kararlarının Azerbaycan Cumhuri̇yeti̇ Tarafından Uygulanması ve Sonuçları
2022
Dergi:  
Avrasya İncelemeleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Dağlık Karabağ sorununa ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmaması, Ermenistan'ın Azerbaycan toprakları pahasına topraklarını genişletme girişimleri, hem veto hukuklu Güvenlik Konseyi üyeleri hem de Minsk Grubu eşbaşkanları olan ABD, Rusya, Fransa'nın Ermenistan'ın askeri saldırganlığına göz yummaları Azerbaycan'ı BM Antlaşması'nın 51. maddesini uygulamaya yöneltti. 2020'de BM Genel Kurulu'nun 75. oturumunda yaptığı konuşmada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan'ın yeni işgal hazırlıklarına ilişkin açıklamalarına ve dünya toplumunu saldırganlığı durdurmaya çağırmaya cevab olarak BM Güvenlik Konseyi Ermenistan'a karşı herhangi bir adım atmadı. Ancak, BM Genel Kurulu'nun 1974 tarihli 3314 sayılı "Saldırganlığın Tanımı" kararında tanımlayan tüm eylemlerin Ermenistan tarafından Azerbaycan'a karşı uygulanması BM Güvenlik Konseyi'ne Ermenistan'ı saldırgan bir devlet olarak tanımlama ve ona yaptırımlar uygulama zemini veriyordu. Bu durumda Azerbaycan Cumhuriyeti, BM Antlaşması'nın 51. maddesine dayanarak BM Güvenlik Konseyi'nin Dağlık Karabağ sorununa ilişkin kararlarını uygulamak zorunda kaldı. Savaştan önce Azerbaycan'ın uluslararası arenadaki faaliyetleri ve savaş sırasında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yabancı medya temsilcilerine konunun gerçek mahiyetini açıklaması, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi ve manevi desteği Azerbaycan Ordusunun zafer kazanmasının zeminini hazırladı.

Anahtar Kelimeler:

Implementation Of The Un Security Council Resolutions On The Nagorno-karabakh Conflict By The Republic Of Azerbaijan and Results
2022
Yazar:  
Özet:

BMT Təhlükəsizlik Şurasının “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair” qəbul etdiyi qətnamələrin həyata keçirilməməsi, Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin hesabına öz ərazisini genişləndirməyə növbəti cəhdləri, həm Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu üzvləri olan, həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə Minsk qrupunun həmsədrləri ABŞ, Rusiya və Fransanın Ermənistanın hərbi təcavüzünə göz yummaları Azərbaycan Respublikasının BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsini həyata keçirməsinə səbəb oldu. 2020-ci il BMT Baş Məclisinin 75-ci sessiyasında çıxışında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın yeni işğallara hazırlaşması haqqında məlumatlarına və dünya dövlətlərini təcavüzkarı dayandırmağa çağırışlarına cavab olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistana qarşı heç bir tədbir görmədi. Halbuki Baş Məclisin 1974-cü il 3314 saylı “Təcavüzün müəyyən edilməsi barədə” qətnaməsində təcavüzü müəyyən edən bütün aktların Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı həyata keçirilməsi BMT Təhlükəsizlik Şurasına Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi müəyyənləşdirməyə və ona qarşı sanksiyalar tətbiq etməyəəsas verirdi. Belə olduqda Azərbaycan Respublikası BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə əsaslanaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələri özü reallaşdırmağa məcbur oldu. Müharibə başlayana qədər Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə fəaliyyəti, müharibə zamanı isə Prezident İlham Əliyevin xarici informasiya orqanlarının nümayəndələrinə faktlarla cavab verməsi, məsələnin əsl mahiyyətini izah etməsi, Türkiyə Respublikasının siyasi və mənəvi dəstəyi Azərbaycan Ordusunun qələbəsi üçün zəmin yaratdı.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Avrasya İncelemeleri Dergisi

Alan :   Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 221
Atıf : 556
2023 Impact/Etki : 0.194
Avrasya İncelemeleri Dergisi