Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 12
 İndirme 3
Dönüşümcü Liderlik ile Eğitim Örgütlerinin Öğrenen Örgüt Olmaları Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması
2022
Dergi:  
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, dönüşümcü liderlik ile eğitim kurumlarının öğrenme organizasyonu özelliği arasındaki ilişkiyi meta-analiz ile incelemektir. Ayrıca, bu ilişkide okul türü ve örneklem büyüklüğünün moderatör olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu konuda, Akademik Google, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu), ProQuest ve Ulakbim arama motorlarından 16 çalışmaya ulaşıldı. Öğrenen örgüt, öğrenci-öğretmen öğrenmesi, liderlik, liderlik stilleri, dönüşümsel liderlik vb. anahtar kelimelerle çalışmalar tarandı. Ulaşılan çalışmaların meta-analiz için gerekli ve yeterli özellikte olup olmadıklarından emin olmak için anahtar kelimelerle ulaşılan çalışmalar kontrol edildi. Meta-analiz ile analiz yapmak için, yayın yanlılığı ve etki modeli açısından varsayımlar kontrol edildi. Yayın yanlılığının olmadığı ve modelin rastgele etki modeli olduğu tespit edildi. Sonuç olarak, dönüşümsel liderliğin öğrenme organizasyonu üzerinde güçlü bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, sadece okul türü değil aynı zamanda örneklem büyüklüğü de dönüşümsel liderlik ile eğitim kurumlarında öğrenme organizasyonu arasındaki ilişkide bir moderatör olduğu sonuçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Relationship Between Conversive Leadership and Learning Organizations: A Meta Analysis Study
2022
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to explore the relationship between transforming leadership and the learning organization characteristics of educational institutions through meta-analysis. In addition, in this relationship, it is investigated whether the type of school and the size of the sample are a moderator. In this regard, 16 studies from the Academic Google, YÖK (Higher Education), ProQuest and Ulakbim search engines have been achieved. Learning organization, student-learning learning, leadership, leadership styles, transformative leadership, etc. The work was done with the keywords. The research was verified with keywords to make sure the results were necessary and adequate for the meta-analysis. To analyze with meta-analysis, the assumptions were checked in terms of publication error and impact model. It was found that there was no broadcast error and the model was a random effect model. As a result, transformative leadership has a strong impact on the learning organization. In addition, it has also concluded that not only the type of school, but also the size of the sample is a moderator in the relationship between transformative leadership and the learning organization in educational institutions.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 477
Atıf : 2.272
2023 Impact/Etki : 0.128
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi