Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 52
 Görüntüleme 70
 İndirme 8
Çokkültürlülük Bağlamında Türkiye’nin Suriyeli Öğrencilere Yönelik Eğitim Politikası
2018
Dergi:  
PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yazar:  
Özet:

Türkiye, 2011 itibariyle yoğun bir şekilde ülkeye göç etmeye başlayan sığınmacıların kısa sürede ülkelerine geri döneceğini düşünerek sorunlar karşısında geçici çözümler bulmaya çalışmış fakat zaman geçtikçe Suriyelilerin kalıcı olacağı anlaşılmış ve sorunları çözmeye yönelik hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye’nin çözüm bulmaya çalıştığı sorunlardan birisi de sığınmacıların eğitimidir. Bu amaçla yapılan düzenlemelerle 2014’ten itibaren Suriyeli öğrencilere Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) anadillerinde eğitim alma imkânı sağlanmıştır. 2016 itibariyle ise GEM’ler kapatılmaya başlanmış ve Türk okullarına geçiş süreci başlamıştır. MEB Suriyelilerin anadilde eğitim almalarına sıcak bakmamış fakat çokkültürlü eğitim kapsamında değerlendirdiği kapsayıcı eğitim modelini benimseyerek Suriyelilerin kültürel taleplerine duyarlı davranmıştır. Bu çalışmada Türkiye’nin Suriyelilere yönelik takip ettiği eğitim politikası Will Kymlicka’nın “Çokkültürlü Yurttaşlık” kuramı temel alınarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 217
Atıf : 825
2023 Impact/Etki : 0.333
PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi