Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 16
 İndirme 2
2. Karabağ Muharebesi Sürecinde Fransız Medyası
2023
Dergi:  
Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi
Yazar:  
Özet:

Ermenistan’ın yaklaşık 30 yıllık işgalini sona erdiren İkinci Karabağ Savaşı, 44 gün sürdü. Ermenilerin saldırılarıyla 27 Eylül 2020’de başlayan ve 10 Kasım 2020’de imzalanan üçlü bildirinin ardından Azerbaycan’ın topraklarını kazanmasıyla sonuçlanan savaş, askeri ve siyasi sahanın yanı sıra enformasyon alanında da büyük mücadelelere sahne oldu. Birinci Karabağ Muharebesinde işlediği savaş suçlarını küresel medya organlarının desteği ve Azerbaycan basınının yetersizliği dolayısıyla uluslararası kamuoyundan gizlemeyi başaran Ermenistan, İkinci Karabağ Savaşı’nda enformasyon cephesinde hiç beklemediği bir hezimet yaşadı. Küresel medyanın tüm çabalarına rağmen Ermenilerin işledikleri savaş suçları ve haksızlığı Türkiye ve Azerbaycan medyasının yayınlarıyla dünyanın gözleri önüne serildi. Küresel medya ise Ermenilerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne göre de işgalci olduğu, Azerbaycan’ın ise meşru mücadele verdiği gerçeğini görmezden geldi. Fransız medyası bu konuda en etkin çaba gösteren ülkelerin başında yer aldı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunu’nun eş başkanlarından Fransa tarafsız olmadı. Resmi haber ajansı AFP başta olmak üzere ülkenin önde gelen medya organları Ermenistan’ı desteklediler. Ermenilerin hezimetinin hıncını adeta öfke kusarak Türkiye ve Erdoğan’dan çıkarmak istercesine yayınlar yaptılar. Savaş boyunca Azerbaycan ve Türkiye karşıtı dezenformasyon ve algı operasyonlarını içeren psikolojik harekat yürüttüler. Bu çalışmada, Fransız medyası ve resmi haber ajansı AFP tarafından özellikle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili yapılan haberlerdeki algı operasyonları ve dezenformasyon ile yürütülen psikolojik harekatın hedefleri tahlil edilecektir.

Anahtar Kelimeler:

French Media During The 2nd Battle Of Karabakh
2023
Yazar:  
Özet:

The Second Karabakh War, which ended the 30-year occupation of Armenia, lasted 44 days. The war, which started with the attacks of the Armenians on September 27, 2020 and ended with the victory of Azerbaijan after the triple declaration signed on November 10, 2020, witnessed great struggles in the field of information as well as the military and political field. Armenia, which managed to hide the war crimes it committed in the First Karabakh War from the international public due to the support of the global media and the inadequacy of the Azerbaijani press, experienced an unexpected defeat on the information front in the Second Karabakh War. Despite all the efforts of the global media, the war crimes and injustice committed by the Armenians were revealed to the world with the publications of the Türkiye and Azerbaijani media. The global media, on the other hand, ignored the fact that Armenians are occupiers according to the United Nations Security Council, while Azerbaijan is fighting legitimately. The French media was one of the countries that made the most effective efforts in this regard. France, one of the co-chairs of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Minsk Group, was not neutral. The leading media organs of the country, especially the official news agency AFP, supported Armenia. They made publications as if they wanted to take the anger of the Armenians' defeat from Türkiye and Erdogan, almost with anger. During the war, they carried out psychological operations against Azerbaijan and Türkiye, including disinformation and perception operations. In this study, perception operations and disinformation in the news made by the French media and the official news agency AFP, especially about Türkiye and President Recep Tayyip Erdoğan, will be analyzed.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 406
Atıf : 1.044
2023 Impact/Etki : 0.138
Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi