Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 66
 İndirme 20
Türkiye’de okul öncesi dönem çocuklarının psikomotor gelişimlerini destekleyen eğitim uygulamalarının incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması
2020
Dergi:  
e-Kafkas Journal of Educational Research
Yazar:  
Özet:

Tüm bilim dallarında olduğu gibi okul öncesi eğitim alanında da her geçen gün bilimsel yayınların sayısı artmaktadır. Kartopu gibi hızla büyüyen bilimsel bilginin insanlığa çok önemli katkılar sunduğu tartışmasız bir gerçektir. Fakat hızla büyüyen bilimsel bilgi yığınının sentezlenmesi ve düzenli hale getirilmesi gerekmektedir. Farklı yöntem, örneklem ve zamanlarda, benzer amaçlar ile gerçekleştirilmiş bireysel çalışmaların sentezlenmesi bütünün görülmesi açısından önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 1998-2020 yılları arasında yayınlanan lisansüstü tezler kapsamında, okul öncesi dönem çocuklarına uygulanan eğitimsel müdahale programlarının çocukların psikomotor gelişimlerine etkisini belirlemektir. Araştırmanın verileri Ulusal Tez Merkezi üzerinden yapılan taramalar sonucunda elde edilmiştir. 1080 tez içerisinden araştırmaya dâhil edilme kriterlerini karşılayan 28 tez araştırma kapsamında ele alınmıştır. 1998-2020 yılları arasında yayınlanmış, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik uygulanan eğitimsel müdahaleleri içeren, deneysel desende tasarlanmış ve uygun verilere sahip 28 tezden, toplam 1575 okul öncesi dönem çocuğunun oluşturduğu bir örnekleme ulaşılmıştır. Meta-analiz ile ilgili yapılması gereken tüm istatistiksel işlemler Comprehensive Meta-Analysis V3.0 (CMA) yazılımı deneme kopyasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi dönem çocukların psikomotor gelişimlerini destekleyen lisansüstü çalışmaların sayısının son yıllarda arttığı sonucuna varılmıştır. Meta-analiz kapsamında incelenen 28 lisansüstü tezdeki eğitimsel müdahalelerin etki büyüklükleri birleştirildiğinde uygulanan programların okul öncesi dönem çocuklarının psikomotor gelişim alanlarını orta büyüklükte etkilediği tespit edilmiştir. Bu sonuçlara bağlı olarak, okul öncesi dönem çocuklarının diğer gelişim alanlarını ilgilendiren çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Study of educational practices that support the psychomotor development of pre-school children in Turkey: A meta-analysis study
2020
Yazar:  
Özet:

As in all sciences, the number of scientific publications in the field of pre-school education increases every day. It is uncommon that rapidly growing scientific knowledge, such as potatoes, has made a very significant contribution to humanity. But the rapidly growing quantity of scientific knowledge needs to be synthesized and regulated. The synthesis of individual studies performed in different methods, samples and times, with similar purposes, is important in terms of the view of the whole. The aim of this research is to determine the impact of educational intervention programs applied to pre-school children on the psychomotor development of children, within the framework of the postgraduate theses published in Turkey between 1998 and 2020. The data of the study was obtained through the National Thesis Center scans. In 1080 theses, 28 theses were discussed within the framework of research that meets the criteria for inclusion in research. From 28 theses published between 1998 and 2020, which include educational interventions applied to pre-school children, designed in experimental design and with appropriate data, a sample of a total of 1575 pre-school children was obtained. All the statistical processes to be done in relation to the meta-analysis are carried out in a test copy of the Comprehensive Meta-Analysis V3.0 (CMA) software. The research finds that the number of postgraduate studies that support the psychomotor development of pre-school children has increased in recent years. In the framework of the meta-analysis, the measures of influence of educational interventions in the 28 postgraduate theses were combined and the programs applied were found to have a medium impact on the fields of psychomotor development of pre-school children. Depending on these findings, it is recommended that pre-school children work on other areas of development.

Anahtar Kelimeler:

0
2020
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


e-Kafkas Journal of Educational Research

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 279
Atıf : 1.205
2023 Impact/Etki : 0.33
e-Kafkas Journal of Educational Research