Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 41
 İndirme 11
2017 ORTAÖĞRETİM TARİH DERSİ 9-11 ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN “DERS KİTABI YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR”IN 9. SINIF TARİH DERS KİTABINDAKİ YANSIMALARI
2019
Dergi:  
Turkish History Education Journal
Yazar:  
Özet:

Türkiye Cumhuriyetinde öğretim programlarının eğitim bilimi ilkeleri doğrultusunda radikal bir şekilde yenilendiği dönemin ürünü olan 9. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı, 2007 yılında yayımlanmış ve 2017 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 2017 yılında yayımlanan ve 2018 yılında güncellenen Orta Öğretim Tarih Dersi 9-11 Öğretim Programında, ders kitabı yazımında dikkat edilecek hususlara yer verilmiştir. Bu araştırmanın amacı, tarih dersi öğretim programında yer alan “Ders Kitabı Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” başlığı altındaki maddelerin, MEB tarafından 2017’de yayımlanan 9. sınıf tarih ders kitabının yazımında ne oranda gerçekleştirildiğini belirleyebilmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, 2017 yılında yayımlanan Ortaöğretim Tarih Dersi 9-11 Öğretim Programı’na göre yazılmış ilk ürün olan, MEB tarafından 1.354.199 adet basılan ve tek kitap olarak 9. sınıftaki tüm öğrencilere sunulan tarih ders kitabından elde edilmiştir. Yazılı ve görsel içeriğin analizi sonucu ders kitabından elde edilen veriler; nitelikli hazırlık çalışmaları, görsel ve edebî ürün kullanımı, kavram öğretimi, etkinlik tasarımı, tarihsel becerilerin kazandırılması, ölçme ve değerlendirme çalışmaları, temel ve güncel kaynakların kullanımı konusunda öğretim programındaki ders kitabı yazımında dikkat edilecek hususların yeterince gerçekleştirilemediğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler:

2017 ORTAÖĞRETİM TARİH DERSİ 9-11 ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN “DERS KİTABI YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR”IN 9. SINIF TARİH DERS KİTABINDAKİ YANSIMALARI
2019
Yazar:  
Özet:

It is the product of the period in which the teaching programs in the Republic of Turkey were radically renewed according to the principles of education science. The Class History Course Teaching Program was published in 2007 and has been in force until 2017. Published in 2017 and updated in 2018 in the 9-11 Teaching Program, the facts to be observed in the writing of the curriculum are included. The objective of this research is to determine how much the items under the title "Specificities to be taken into account in the writing of the curriculum" included in the history course curriculum, were performed in the writing of the 9th class history curriculum published in 2017 by MEB. In the research methods of quality research is used document examination. The research data were obtained from the first product written in accordance with the Secondary Education History Course 9-11 Teaching Program published in 2017, 1,354,199 copies printed by MEB and as a single book presented to all students in the 9th class. The data obtained from the curriculum as a result of the analysis of written and visual content; qualified preparation studies, visual and literary product use, conceptual teaching, event design, the acquisition of historical skills, measurement and evaluation studies, the use of basic and current resources in the curriculum of the curriculum of the curriculum of the curriculum of the curriculum of the curriculum of the curriculum of the curriculum of the curriculum of the curriculum of the curriculum of the curriculum of the curriculum of the curriculum of the curriculum of the curriculum of the curriculum of the curriculum.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Turkish History Education Journal

Alan :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 274
Atıf : 769
Turkish History Education Journal