Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 13
 İndirme 2
Türkiye’de Çalışanların Psikolojik Sermayeleri ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Meta Analizi
2021
Dergi:  
Turkish Studies Social Sciences
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada Türkiye’de 2012-2020 yılları arasında kamu ve özel sektörde çalışanların psikolojik sermayeleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik yapılan çalışmaların bir meta analizi yapılmıştır. Araştırmada bir araştırma sentez yöntemi olan meta analiz yöntemi kullanılmıştır. Toplamda 5835 örneklem büyüklüğüne sahip 16 çalışmanın korelasyon değerleri ve örneklem büyüklükleri kullanılarak meta analizi gerçekleştirilmiştir. Alanyazın taraması ve kriterlerin belirlenerek araştırmaların kodlanması, kriterleri karşılayan araştırmalardan analize dahil edilenlerin etki büyüklüklerinin hesaplanması, temel meta analizinin yapılması ve genel etkinin hesaplanması, yayın yanlılığının tahmin edilmesi ve düzeltilmesi aşamaları Comprehensive Meta Analysis (CMA) V.3 (Deneme) yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Genel etki büyüklüğünün hesaplanmasında yapılan homojenlik testi sonucunda rassal etki modeli kullanılmıştır. Yayın yanlılığının hesaplanmasında huni grafiği, hata koruma sayısı ve Tau katsayısı birlikte yorumlanarak yayın yanlılığının olmadığı değerlendirilmiştir. Türkiye’de çalışanların psikolojik sermaye ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik yapılan meta analizi sonucunda çalışanların psikolojik sermayelerinin tükenmişlik düzeyleri ile ters yönde ilişkili olduğuna dair hipotez doğrulanmıştır. Rastgele etkiler modeli altındaki etki büyüklüğünün orta (Etki büyüklüğü=-0,392) düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç diğer kültürlerde yapılan çalışmalar kapsamında tartışılmış, uygulayıcılar ve ileriye dönük çalışmalar için öneriler geliştirilmiştir. Çalışanların psikolojik sermayesi ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiye dair farklı kültürlerde yapılacak gelecekteki meta analiz çalışmalarının kültürel farklılıkların aydınlatılmasına katkı sağlayabileceği öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

null
2021
Yazar:  
0
2021
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Turkish Studies Social Sciences

Alan :   Hukuk; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 677
Atıf : 988
2023 Impact/Etki : 0.101
Turkish Studies Social Sciences