Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 2
Koruyucu Aile Modeli Uygulamalarında Biyolojik Ailelerin Yeri ve Önemi
2024
Dergi:  
Toplum ve Sosyal Hizmet
Yazar:  
Özet:

Koruyucu aile modeli koruma altındaki çocukların aile yanında desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bir bakım modelidir. Bu model, korunmaya ihtiyacı olan ve koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklar, koruyucu aileler, bu çocukların biyolojik aileleri ve süreçte çalışan çocuk koruma profesyonelleri tarafından şekillenmektedir. Koruyucu aile modelinde çocuğun biyolojik ailesinin koruyucu ailelik sürecini ve sonrasını etkileyen önemli bir rolü olmasına rağmen biyolojik ailelerin bu model içindeki yeri ve ailelerle yapılması gereken çalışmalar üzerinde yeterince durulan bir konu olmamıştır. Çocuklar için fiziksel ve duygusal güvenliklerini sağlayacak, istikrarlı ve kalıcı bir koruma oluşturmak için biyolojik aileleriyle profesyonel çalışma yapılması büyük öneme sahiptir. Hem koruyucu ailelik uygulamasının gelişmesi hem de çocuklar için risk oluşturacak koşulların azaltılması için biyolojik ailelerin çocuk koruma sistemi içindeki konumlarına dikkat çekilmelidir. Bu çalışmada koruyucu aile modelinin önemli bir parçası olan biyolojik ailelerle çocuğun korunma altına alındıktan sonra ailesiyle görüşme süreci ve uygun koşullar sağlandığında biyolojik ailesine dönme sürecinin detayları ve yapılması gereken çalışmalara ilişkin bir değerlendirmede bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

The Place and Importance Of Biological Families In Foster Family Practices
2024
Yazar:  
Özet:

The foster care model is a care model developed to support children in need of protection within a family environment. This model is shaped by foster children, foster families, biological families, and child protection professionals. Although biological family has an important role in the foster care model that affects the foster care process and its aftermath, the place of biological families in this model and the work to be done with families has not been a subject that has been sufficiently emphasized. Professional work with families is essential to create stable and permanent protection for children that will ensure their physical and emotional safety. The place of biological families in the child protection system should be emphasized both for to the development of the foster care practice and for reducing the conditions that pose a risk to children. In this study, an evaluation was made regarding the work that needs to be done and details of the process of visiting the biological family and the process of reunification with the biological family if the conditions are convenient, which are significant part of the foster care model.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Toplum ve Sosyal Hizmet

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 742
Atıf : 6.131
2023 Impact/Etki : 0.434
Toplum ve Sosyal Hizmet