Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 58
 İndirme 19
Fight against Malaria in Afyonkarahisar During The World War II Within The Framework of The News in Haber Journal
2019
Dergi:  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Yazar:  
Özet:

Борьба с малярией в Турции, как и во всем мире, имеет долгую историю. В последние годы существования Османской империи из-за продолжительных войн малярия широко распространилась среди военных и мирного населения, против чего государство предприняло ряд доступных мер, но они оказались недостаточными. Борьба с заболеанием продолжилась и во времена Национальной борьбы. После объявления Республики борьба с малярией превратилась в более серьезную цель, для чего были подготовлены соответствующие законы и указания. Так, в связи с географическими условиями и масштабом распространения болезни один из первых центров по борьбе с малярией был открыт Министерством здравоохранения в Афьонкарахисаре. Благодаря систематической борьбе после создания Турецкой Республики число больных снизилось. Только в 1939 году с наступлением Второй мировой войны из-за внутренних условий болезнь вспыхнула снова. Подобное положение дел не раз затрагивалось депутатами Афьонкарахисара на собраниях правительства или в представленных отчетах. В свою очередь силы главы провинции, прессы, городских лидеров были мобилизованы на предупреждение населения. Однако, из-за военных экономических условий предпринятых мер было недостаточно, и борьба с малярией осложнялась. Данная статья посвящена исследованию борьбы с малярией в Афьонкарахисаре во времена Второй мировой войны, с использованием соответствующей литературы.

Anahtar Kelimeler:

Haber Gazetesi’ndeki Haberler Ekseninde Ii. Dunya Savasi Sirasinda Afyonkarahisar’da Sitma Ile Mucadele
2019
Yazar:  
Özet:

Dünyada ve Türkiye’de sıtma hastalığının mücadelesi çok eskilere dayanmaktadır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde sürekli savaşlar devam ettiği için orduda ve sivil halk arasında sıtma hastalığı yoğun bir şekilde görülmüş devlet tedbir almaya çalışmış ancak yeterli olamamıştır. Aynı şekilde Milli Mücadele döneminde de ordu ve sivil halk arasında yoğun bir şekilde sıtma hastalığı ile mücadele edilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra sıtma hastalığı ile mücadele daha da ciddiye alınarak kanun ve talimatnameler hazırlanmıştır. Sıhhat Vekâleti’nin coğrafi şartları ve hastalığın yoğun bir şekilde görülmesinden dolayı ilk sıtma hastalığı mücadele merkezlerinden birini de Afyonkarahisar’da açtığı görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra, düzenli bir şekilde bu hastalıkla mücadele edilerek hasta oranı düşürtülmüştür. Ancak 1939’da II. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla birlikte ülkenin içinde bulunduğu şartlardan dolayı hastalıkta tekrar yoğun bir artış görülmüştür. Bu durumu Afyonkarahisar milletvekilleri dönem dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden dile getirmişler veya hazırladıkları raporlarda belirtmişlerdir. Ayrıca vilayet yöneticileri, basın, şehrin ileri gelenleri seferber olmuş halkı bilinçlendirmeye çalışmışlardır. Ancak savaşın içindeki ekonomik şartlardan dolayı yeterli düzeyde tedbirin alınması ve sıtma hastalığı ile mücadele edilmesi çok kolay olmamıştır. Bu çalışmamızda II.Dünya Savaşı esnasında Afyonkarahisar’da sıtma hastalığı ile yapılan mücadele, literatür kaynakları ışığında ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 908
Atıf : 1.226
2023 Impact/Etki : 0.083
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi